55. rocznica śmierci Alberta Einsteina

Fot. Albert Einstein  
14 marca 1879, Ulm, Niemcy - 18 kwietnia 1955, Princeton, USA
18 kwietnia mija 55 lat od śmierci jednego z największych fizyków  wszechczasów - Alberta Einsteina (1879 - 1955).
Albert Einstein  znany jest głównie jako twórca teorii względności, choć Nagrodę Nobla otrzymał w 1922 r. za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego.

W 1905 r. Einstein, pracując jako urzędnik patentowy, ogłosił pracę „O elektrodynamice ciał w ruchu”, którą dziś znamy jako szczególna teorię względności. Jej głównymi postulatami była stała wartość prędkości światła oraz względność czasu i przestrzeni. W ujęciu Hermana Minkowskiego, który był jego nauczycielem na uniwersytecie w Zurychu, szczególna teoria względności przyjmuje dużo prostszą i bardziej elegancką postać.

Będąc pod wrażeniem prac Minkowskiego Einstein zgłębiał tajniki rachunku tensorowego i w 1916 wygłasza a w 1917 r. w Sprawozdaniach Pruskiej Akademii Nauk drukuje pracę „Kosmologiczne rozważania nad ogólną teorią względności” - Kosmologische Betrachtungen zur Allgemeinen Relativitätstheorie. [w:] Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin.

Gdy czas i przestrzeń wypełnimy materią, wówczas pojawia się grawitacja. Wprowadzenie materii powoduje odkształcenie czasoprzestrzeni. Ogólna Teoria Względności  mówi, że pole grawitacyjne to krzywizna czasoprzestrzeni. Masa wytwarza pole grawitacyjne i dzięki temu odkształca czasoprzestrzeń. Wiele lat później współpracownik Einsteina, John Archibald Wheeler, ułożył popularne powiedzenie: Space tells matter how to move, matter tells space how to curve – Przestrzeń mówi materii jak się poruszać, materia mówi przestrzeni jak się zakrzywiać.

16 kwietnia 2010
Karolina Zawada

Liczba odsłon: 2442