Andrzej Woszczyk 1935-2011

prof.
                             Andrzej
                             Woszczyk
W niedziele, 17 lipca zmarł Profesor Andrzej Woszczyk, jeden z najbardziej zasłużonych polskich astronomow, organizator życia akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i naukowego w mieście, wychowawca i nauczyciel kilku pokoleń toruńskich astronomow, jeden z budowniczych uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego w Piwnicach,  Prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu i wieloletni Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Redaktor Naczelny dwumiesięcznika Urania-Postępy Astronomii, autor wielu artykułów i książek, niestrudzony popularyzator nauki.
Andrzej Stefan Woszczyk urodził się 2 marca 1935 roku w Chorzelach. W 1951 roku ukonczył liceum ogólnokształcące w Sierpcu i podjał studia astronomiczne na Uniwersytecie Mikolaja Kopernika w Toruniu. Wśród jego wykładowców byli Władyslaw Dziewulski i Wilhelmina Iwanowska. Po ukończeniu studiów w 1955 roku, podjął pracę na tej uczelni i związał z nią  całą swoją karierę zawodową. W latach 1957-1959 odbył staż w Instytucie Astrofizyki Uniwersytetu w Liège pod kierunkiem Pola Swingsa. Efektem przeprowadzonych tam badań była praca doktorska zatytułowana Analiza widma komety 1957 d (MRKOS) w zakresie widmowym 4737-6882 A, obroniona na UMK w 1962 roku (promotorem była Wilhelmina Iwanowska). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1971 roku na podstawie rozprawy Ciśnienie atmosferyczne i topografia Marsa w swietle analizy podczerwonych pasm CO2. Tytuł profesora nauk fizycznych otrzymał w 1984 roku.

Jest członkiem Komitetu Astronomii PAN i Komisji Astrofizyki PAU. Od 2003 roku pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W latach 1999-2007 był prezesem  Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W latach 1971-2006 pełnił wielokrotnie funkcje zastępcy dyrektora i dyrektora Instytutu Astronomii UMK oraz kierownika Katedry Astronomii i Astrofizyki Instytutu, a potem Centrum Astronomii UMK. Przez dwie kadencje zasiadał w Senacie Uczelni. Jako jeden z najzdolniejszych astronomów swojego pokolenia, ponad własną karierę przedkladał jednak zawsze prace dla innych. W roku 1973 współorganizował obchody 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Nadzwyczajne Sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Polsce.

Specjalizował się w astrofizyce małych ciał Układu Słonecznego, a potem również w astrofizyce gwiazd osobliwych. Wraz ze słowackim astronomem Milanem Antalem, jest współodkrywcą dziewięciu planetoid przy pomocy teleskopu 90 cm w Piwnicach. W siedemdziesiątą rocznicę urodzin, decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej, został obdarowany "własną" planetoidą, 14382 Woszczyk. Wyksztalcił kilkudziesięciu magistrów i kilkunastu doktorów astronomii, których traktował jak pełnoprawnych partnerów dając im pełną naukową i twórczą swobodę, co doprowadziło do szerokiego rozwoju tematyki badawczej w toruńskim ośrodku. Był dla nich nie tylko Mistrzem, ale przede wszystkim Przyjacielem.
Od 1995 był Redaktorem Naczelnym kwartalnika Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) "Postępy Astronomii", a od 1998 roku - Redaktorem Naczelnym  dwumiesięcznika popularnonaukowego "Urania-Postępy Astronomii", wydawanego wspólnie przez PTA i Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii.
Przez kilkanaście lat wyniósł pismo na bardzo wysoki poziom merytoryczny i edytorski zmieniąjac jednocześnie jego charakter, z kwartalnika na dwumiesięcznik. Dbał o kontakt z młodzieżż, pełniąc przez wiele lat funkcję Przewodniczącego Jury Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego w Grudziądzu.Ostatnie lata poświecił w znacznej mierze zachowaniu pamięci o astronomach swojego i starszego pokolenia, przekazując te wiedzę młodszym kolegom w dwóch zredagowanych przez siebie książkach. Za całokształt działań popularyzujących wiedzę o Wszechświecie, w 2007 roku prof. Andrzej Woszczyk został uhonorowany przez PTA Medalem im. Włodzimierza Zonna.

Był do końca aktywny. Kilka godzin przed kolejną operacją i na dwie doby przed smiercią, jeszcze dzwonił i pytał, czy wyszedł kolejny numer Jego ukochanej Uranii.

Planetoida Woszczyk - Wikipedia
Planetoida Woszczyk - CA UMK
Urania - Postępy Astronomii
Sylwetki astronomów polskich XX w., A.Woszczyk
Astronomem być... Świadectwa życia i pracy astronomów polskich, A.Woszczyk
Towarzystwo naukowe w Toruniu
Nagroda im. Włodzimierza Zonna

18 lipca 2011
Maciej Mikołajewski, Orion

Liczba odsłon: 2775