Wstęp

Astronomia jest nauką, która w przystępny i efektowny sposób może być wykorzystana do celów edukacyjnych. Przez ostatnie kilka lat Kosmiczny Teleskop Hubble'a (NASA/ESA) i teleskopy ESO w Obserwatoriach w La Silla i Paranal w Chile dostarczają nam dalekich i efektownych obrazów Wszechświata. Teleskopy Hubble i ESO nie są przeznaczone wyłącznie do robienia nowych obrazków. Są one ważnym narzędziem w rękach astronomów. Urządzenia te mają wyśmienitą przestrzenną i kątową zdolność rozdzielczą (ostrość obrazów), pozwalającą astronomom na zaglądanie w głąb Wszechświata, tak daleko, jak jeszcze nigdy dotąd nie było to możliwe. Dają możliwość odpowiedzi na pytania, które przez długi czas pozostawały nierozwikłane. Analiza takich obserwacji, często bardzo wyrafinowana w detalach, jest wystarczająco prosta by samodzielnie mogli ją powtórzyć uczniowie szkół średnich.

Seria niniejszych ćwiczeń została przygotowana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ang. European Space Agency - ESA) - partnera w projekcie Hubble, która wraz z Europejskim Obserwatorium Południowym (ang. European Southern Observatory - ESO) posiada 15% czasu obserwacyjnego na Teleskopie Kosmicznym.

Rysunek 1: Kosmiczny Teleskop Hubble'a (NASA/ESA).
Kosmiczny Teleskop Hubble'a (NASA/ESA), ze swej okołoziemskiej orbity, dostarcza efektownych obrazów Wszechświata.