Wstęp

Wprowadzenie:
Kosmologia
Cefeidy
M100
Pomiary i obliczenia

Zadania

Zalecana literatura

Autorzy

Przewodnik dla nauczycieli