Orion | Ćwiczenia > Ćwiczenie 2

Wyznaczanie odległości do M100 przy wykorzystaniu gwiazd zmiennych - cefeid