Chandra fotografuje radiowy łuk w centrum Galaktyki

Obserwacje Chandry centrum naszej Galaktyki ujawniły region emitujący promienie X o rozmiarze 40 lat światła. Obszar ten koincyduje z włóknistym łukiem emitującym silne promieniowanie radiowe.

Emisja rentgenowska powstaje kiedy energetyczne elektrony z obłoków radiowych zderzają się z chłodnym gazem o masie miliona mas Słońca. taki proces bombardowania chłodnego gazu energetycznymi elektronami może wyjaśnić emisję X zagadkowego łuku odkrytego blisko 30 lat temu.

Na zdjęciu: emisja rentgenowska (kolor niebieski): NASA/CXC/Northwestern/F.Zadeh et al.; promieniowanie na falach milimetrowych (zielone): Nobeyama/M.Tsuboi; promieniowanie radiowe (czerwone): NRAO/VLA F.Zadeh et al.
 
27 stycznia 2002
Źródło | K.Ch.

Liczba odsłon: 1734