COROT-Exo-7b najmniejsza planeta typu ziemskiego

Fot. Satelitę CoRoT (ang. planetary convection, rotation and transits) wyniesiono na orbitę okołoziemską w grudniu 2006 r. Posiada teleskop o średnicy 27 cm, który bada niewielkie zmiany blasku pobliskich gwiazd. Źródło: www.obspm.fr

Fot. Spadek jasności gwiazdy może być wywołany przejściem planety przez tarczę gwiazdy, gdy planeta ją okrąża. Źródło www.esa.int.

COROT, francuski teleskop kosmiczny, odkrył
najmniejszą planetę typu ziemskiego poza Układem Słonecznym. Planeta ma średnicę 1,7 średnicy Ziemi i okrąża gwiazdę podobną do Słońca w ciągu 20 godzin. Temperatura planety jest tak wysoka (1000-1500oC), że zewnętrzną wartstwę stanowi płynna lawa lub para wodna. Jak dotąd wiemy o istnieniu 330 planet pozasłonecznych, a większość z nich to giganty podobne do Jowisza czy Neptuna.

Planeta COROT-Exo-7b została odkryta, gdy okrążając macierzystą gwiazdę, przesłoniła ją, zmniejszając tym samym nieco jej blask. Co ważne, mamy pewność, że COROT-Exo-7b jest planetą skalistą, ale nie wiadomo, czy jest to planeta skalista pokryta płynną lawą, czy jest to planeta skalisto-wodną; biorąc pod uwagę wysoką temperaturę, byłoby to wówczas niezwykle wilgotne miejsce w Kosmosie.

Teleskop COROT zaprojektowano specjalnie do poszukiwań planet typu ziemskiego, które wyjątkowo trudno zidentyfikować. Po raz pierwszy udało się zmierzyć rozmiar planety typu ziemskiego, ale nie znana pozostaje jej struktura wewnętrzna i gęstość.

4 luty 2009
Źródło: ESA | Karolina Zawada

Liczba odsłon: 2533