Cykl aktywności

Co 11 lat Słońce osiąga maksimum swojej aktywności. Wówczas obserwujemy więcej plam (spots), rozbłysków (flares) i wyrzutów materii ze Słońca (coronal mass ejections). Ilustrują to dwa zdjęcia prezentowane poniżej z okresu minimum i maksimum aktywności słonecznej
Cykl słoneczny wynosi dokładnie 10.96 lat (4.26 ma faza wzrostu aktywności a 6.7 trwa faza spadku aktywności.)Aktywność Słońca ma ogromny wpływ na otoczenie, w którym żyjemy. W okresie maksimum słonecznej aktywności magnetosfera stanowiąca "pancerz ochronny"dla Ziemi jest w znacznym stopniu deformowana. Pole magnetyczne wykazuje wzmożoną zmienność.

Poniższe zdjęcia ilustrują zmienność zjawisk związanych z cyklem aktywności Słońca. Przedstawiono na nim wygląd chromosfery (u góry) i korony (na dole) dla pięciu dni z różnych okresów aktywności słonecznej. Rysunek środkowy prezentuje zmienność obserwowanej ilości plam na Słońcu w okresie 50. lat, z zaznaczeniem (czerwonymi kropkami) dat, z których pochodzą zdjęcia chromosfery i korony. 

W okresie maksimum aktywności, który trwa około 2.5 lat, mogą pojawiać się następujące zjawiska:

  1. Często można obserwować zorze polarne, nawet na szerokościach geograficznych odległych od biegunów.

  2. Systemy nawigacyjne przestają poprawnie pracować.

  3. Występują problemy z łącznością satelitarną.

  4. Na dużych obszarach na powierzchni Ziemi, indukowane prądy elektryczne mogą niszczyć sieci energetyczne.

  5. Satelity oraz astronauci są narażeni na działanie niszczącego promieniowania elektro-magnetycznego i korpuskularnego.