E-ELT coraz bardziej realny


Organ zarządzający Europejskiego Obserwatorium Południowego, Rada ESO, zaakceptował budżet ESO na rok 2012. Obejmuje on prace przygotowawcze na drodze do lokalizacji E-ELT na Cerro Armazones i rozpoczęcie opracowywania kilku stanowiących wyzwanie elementów optycznych teleskopu. Ponieważ kilka krajów członkowskich ESO wniosło swoją część wymaganego dodatkowego finansowania, ostateczne zaakceptowanie całego programu E-ELT spodziewane jest na połowę 2012 roku.

Na swoim 124 spotkaniu w siedzibie ESO w dniach 7-8 grudnia 2011 roku Rada ESO jednogłośnie zaaprobowała budżet na rok 2012, który zawiera fundusze na niektóre z pierwszych elementów E-ELT. Obejmują one prace przygotowawcze na drodze dojazdowej do lokalizacji teleskopu na Cerro Armazones oraz rozpoczęcie pracy nad skomplikowanym zwierciadłem optyki adaptywnej (M4 – czwarte zwierciadło z pięciu, które będzie miał teleskop). Prace rozpoczną się na początku 2012 roku. Końcowa akceptacja przez Radę całego projektu E-ELT jest spodziewana w połowie 2012 roku.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy nastąpił duży postęp w projekcie E-ELT. Porozumienie pomiędzy ESO, a rządem chilijskim podpisane w październiku 2011 roku obejmuje przekazanie terenu pod budowę teleskopu i wsparcie dla projektu E-ELT ze strony Chile (eso1139). W październiku 2011 roku zewnętrzna ocena potwierdziła, że E-ELT może zostać skonstruowany w ramach zaproponowanego budżetu 1,082 miliarda euro (według wartości euro w 2012 roku).

Wcześniejsze szczegółowe recenzje potwierdziły już, że projekt jest technicznie wykonalny. Spotkanie Komitetu Naukowego ESO we wrześniu 2011 roku wprowadziło plan, który opisuje część pierwszych instrumentów, które zostaną dołączone do E-ELT oraz harmonogram ich opracowania.

Szczegółowy Projekt Konstrukcji E-ELT, 264 stronicowa książka zawierająca detale wszystkich aspektów projektu, została udostępniona, podobnie jak streszczenie wykonawcze.

Wszystkie kraje członkowskie ESO pragną postępu w prowadzeniu E-ELT i uzgodniły w jaki sposób rozdysponowane zostaną dodatkowe koszty tego olbrzymiego projektu. Trzy kraje członkowskie ESO: Czechy, Szwecja i Finlandia, przekazały już dodatkowe fundusze. Kilka kolejnych, w tym największy – Niemcy, zapowiedziały, że znajdują się w pozycji wspierającej projekt finansowo. Wystarczające finansowanie od krajów członkowskich będzie przypuszczalnie zapewnione w połowie 2012 roku, umożliwiając pełną akceptację projektu E-ELT przez Radę. [1]. Opisany harmonogram zakłada, że do tej daty Brazylia ukończy proces ratyfikacji członkostwa w ESO.

„E-ELT staje się rzeczywistością. Jednak w przypadku projektów tej wielkości wraz z upływem czasu można spodziewać się dodatkowych wydatków. Rada jest świadoma, że prace przygotowawcze muszą rozpocząć się teraz, aby projekt był gotowy do pełnego rozpoczęcia konstrukcji w 2012 roku” powiedział Dyrektor Generalny ESO, Tim de Zeeuw.

Ostatnio nastąpiło tez kilka sporych wkładów narodowych funduszy dla teleskopów I ich instrumentów (ann11067).

Pośród innych ustaleń w trakcie spotkania, Rada ESO jednogłośnie wybrała prof. Xaviera Barconsa z Hiszpanii na następnego Prezydenta Rady oraz zaplanowała spotkanie na temat Menadżera Projektu E-ELT – obecnie trwają rozważania nad kandydaturami do tej funkcji.

E-ELT jest największym projektem przedsięwziętym kiedykolwiek przez ESO i największym w historii projektem naziemnej astronomii optycznej i podczerwonej. E-ELT ma rozpocząć funkcjonowanie na początku przyszłej dekady.

Uwagi

[1] Rada zgodziła się, że projekt może zostać w pełni zaakceptowany zanim 100% krajów członkowskich udostępni fundusze.

Źródło: ESO | Tłumaczenie: Krzysztof Czart

Liczba odsłon: 1266