Gdzie powstanie północne Obserwatorium CTA?

Mapa potencjalnych lokalizacji Obserwatorium CTA. Stan na 26.marca 2015 roku.
26. marca, w Heidelbergu, odbyło się spotkanie rady programowej projektu CTA (ang. Cherenkov Telescope Array). Celem zgromadzenia było ustalenie, które spośród potencjalnych lokalizacji zostanie ostatecznie wybrane jako miejsce, gdzie staną teleskopy. Rozważano pięć miejsc-kandydatów: dwa w Stanach Zjednoczonych (w stanie Arizona), jedno w Meksyku oraz dwa na Wyspach Kanaryjskich. W negocjacjach wzięli udział przedstawiciele konsorcjum CTA z Argentyny, Austrii, Brazylii, Czech, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Polski, Południowej Afryki, Hiszpanii, Szwajcarii w Wielkiej Brytanii.

Zdecydowano, że ostateczny wybór zostanie dokonany spośród dwóch lokalizacji: hiszpańskiej La Palmy oraz  San Pedro Mártir w Meksyku. Rezerwowym rozwiązaniem będzie Arizona. Ostateczne decyzje w sprawie północnej części obserwatorium podjęte zostaną w listopadzie tego roku.

Dla przypomnienie południowa lokalizacja dla Obserwatorium CTA ma zostać wybrana w sierpniu tego roku. Rozważanymi miejscami są Namibia oraz Chile.

CTA to największe naziemne obserwatorium promieniowania gamma wysokich i najwyższych energii. Będzie następcą aktualnie działających projektów takich jak H.E.S.S., MAGIC czy VERITAS. Ponad 100 teleskopów tworzących instrument ma stanąć na obu półkulach tworząc północną i południową część Obserwatorium. Teleskopy za zadanie będą miały rejestrować  fotony o energiach od kilkudziesięciu gigaelektonowoltów do nawet stu teraelektonowoltów wysłane z kosmicznych źródeł promieniowania takich jak: supernowe, supermasywne czarne dziury, rozbłyski promieniowania gamma i inne.  Przewidywana czułość instrumentu ma być 100 razy większa niż obecnie działających obserwatoriów.

Instrument działać będzie w oparciu o technikę detekcji wykorzystującą promieniowanie Czerenkowa.

W prace na projektem zaangażowanych jest ponad 1000 naukowców i inżynierów z 5 kontynentów (29 krajów), również z Polski.
Więcej o projekcie przeczytać można na stronie: https://portal.cta-observatory.org/  (w jęz. angielskim)

Alicja Wierzcholska | Źródło: portal.cta-observatory.org

Liczba odsłon: 1902


Uczestnicy marcowego spotkania w Heidelbergu biorący udział w negocjacjach.