Hand-On Universe - nowy konkurs, nowe warsztaty dla nauczycieli

Hands-On Universe
Hands-On Universe zaprasza do trzeciej już edycji konkursu dla szkolnych kół i klubów astronomicznych "A jednak sie kręci". Informacje o konkursie, warunkach uczestnictwa i nagrodach można znaleźć na:
http://www.pl.euhou.net/docupload/files/Users/WOgloza/kolka3.pdf

 HOU zaprasza również na kolejne warsztaty programu Galileo Teacher Training Program:

Warsztaty odbędą sie w Portugalii w następujących terminach:

Misterious skies: -  26 listopada - 1 grudnia  2012

Astronomy@MyBackPack: - 10 - 15 września 2012

Universe Quest: 29 października -  2 listopada 2012

BRIDGES: 17 - 22 września 2012

 Udział w warsztatach jest bezpłatny pod warunkiem uzyskania grantu z polskiej agencji programów Comenius (nauczyciele) lub Gruntvig (instruktorzy kształcenia ustawicznego).
UWAGA! Termin zgłaszania wniosków o grant w polskich agencjach Comeniiusa i Gruntviga upływa 30 kwietnia!


 Więcej informacji na temat warsztatów na stronie HOU:
http://www.pl.euhou.net/index.php?option=com_content&task=view&id=289&Itemid=49

Źródło: HOU

Liczba odsłon: 1339