Mikołaj Kopernik ostatecznie odkryty

Fot. Obraz Mikołaja Kopernika. Oryginał znajduje się w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

W 2005 r. w Katedrze we Fromborku zespół pod kierownictwem prof. Jerzego Gąssowskiego odkrył szczątki, które należały prawdopodobnie do Mikołaja Kopernika. W 2008 r. odkrycie to zostało potwierdzone dzięki współpracy ze szwedzkimi naukowcami.

W Uppsali znajduje się księgozbiór Kopernika zrabowany przez Szwedów w czasie potopu szwedzkiego. Profesor astronomii Göran Henriksson zaproponował, by poszukać materiału genetycznego właśnie w tych księgach. W "Kalendarzu Rzymskim" Johhannesa Stöfflera znaleziono kilka włosów. W woluminie tym znajdują się również  liczne odręczne notatki  poczynione przez Kopernika. Porównano DNA czaszki (a dokładniej zęba) z DNA znalezionych włosów - wynik był jednoznaczny: należały do jednego i tego samego człowieka. Zatem wiemy już na pewno, że Kopernik został pochowany przy ołtarzu św. Andrzeja, który dziś nosi nazwę ołtarza św. Krzyża.

Aby ustalić, czy czaszka należy do Mikołaja Kopernika wystarczyło porównać materiał genetyczny astronoma z materiałem genetycznym któregoś z członków jego rodziny. Próbowano odnaleźć grób wuja i opiekuna Kopernika a brata jego matki, biskupa Łukasza  Watzenrode, który również spoczywa gdzieś we fromborskiej katedrze. Inną drogą szły badania prowadzone pod kierownictwem prof. Krzysztofa Mikulskiego. Próbowano odnaleźć krewnych matki Kopernika, Barbary Watzenrode, czy też sióstr Mikołaja . Poszukiwania nie dały jednak zadowalających wyników. Poszukiwania grobu Łukasza Watzenrode wstrzymano - grzyby kropidlaki stanowią poważne zagrożenie dla każdego archeologa.

We Fromborku planowane jest poszukiwanie pavimentum, z którego Kopernik przeprowadzał obserwacje. Inicjatorem poszukiwań miejsca pochówku wielkiego astronoma był biskup warmiński ks. dr Jacek Jezierski. Również z jego inicjatywy w 2010 r. w katedrze ma odbyć się uroczysty pochówek Astronoma.

12 grudzień 2008
Źródło: PAP | Karolina Zawada

Liczba odsłon: 3392