Wschody i zachody Księżyca w Krakowie - Listopad i Grudzień 2016


                Listopad                        Grudzień

      Data      Ws      Za           Data      Ws      Za  
      1.      07 52   17 38           1.      08 34   17 38  
      2.      08 50   18 14           2.      09 23   18 30
      3.      09 45   18 45           3.      10 06   19 27  
      4.      10 36   19 42           4.      10 44   20 29  
      5.      11 23   20 35           5.      11 18   21 34  
      6.      12 04   21 35           6.      11 49   22 43  
      7.      12 42   22 39           7.      12 18   23 54  
      8.      13 15   23 47           8.      12 45     -    
      9.      13 46       -                9.      13 14   01 08
     10.      14 15   00 59          10.      13 44   02 24  
     11.      14 45   02 14          11.      14 19   03 42  
     12.      15 05   03 32          12.      14 59   05 01  
     13.      15 49   04 52          13.      15 47   06 18  
     14.      16 28   06 13          14.      16 43   07 29  
     15.      17 13   07 32          15.      17 46   08 31  
     16.      18 05   08 46          16.      18 54   09 23  
     17.      19 04   09 51          17.      20 05   10 05  
     18.      20 09   10 46          18.      21 14   10 40  
     19.      21 16   11 31          19.      22 22   11 10  
     20.      22 24   12 08          20.      23 27   11 36  
     21.      23 30   12 39          21.        -     12 01  
     22.           -       13 07          22.      00 31   12 24  
     23.      00 35   13 32          23.      01 33   13 49  
     24.      01 39   13 55          24.      02 35   13 14  
     25.      02 41   14 19          25.      03 36   13 42  
     26.      03 43   14 44          26.      04 36   14 14
     27.      04 44   15 10          27.      05 34   14 51  
     28.      05 45   15 40          28.      06 29   15 35  
     29.      06 44   16 14          29.      07 20   16 24  
     30.      07 41   16 53          30.      08 06   17 20  
                                                  31.      08 47   18 21 

     Dane obliczone na podstawie:  
     The American Ephemeris and Nautical Almanac * 2016.  
     w Niepołomicach, 5 października 2016 
     Adam Michalec