Wschody i zachody Słońca - czerwiec 2013

Wschody i zachody Słońca w czerwcu 2013  w różnych miastach w Polsce

          Warszawa               Kraków                  Szczecin            Zamość

Dzień        W          Z             W           Z           W           Z           W           Z  

1           4 : 21   20 : 48   4 : 36   20 : 41   4 : 40   21 : 20   4 : 19   20 : 31 
2           4 : 20   20 : 49   4 : 35   20 : 42   4 : 39   21 : 21   4 : 19   20 : 32 
3           4 : 19   20 : 50   4 : 35   20 : 43   4 : 38   21 : 23   4 : 18   20 : 33 
4           4 : 18   20 : 51   4 : 34   20 : 44   4 : 37   21 : 24   4 : 17   20 : 34 
5           4 : 18   20 : 52   4 : 34   20 : 45   4 : 37   21 : 25   4 : 17   20 : 35 
6           4 : 17   20 : 53   4 : 33   20 : 46   4 : 36   21 : 26   4 : 16   20 : 36 
7           4 : 16   20 : 54   4 : 32   20 : 47   4 : 35   21 : 26   4 : 15   20 : 37 
8           4 : 16   20 : 54   4 : 32   20 : 47   4 : 35   21 : 27   4 : 15   20 : 37 
9           4 : 15   20 : 55   4 : 32   20 : 48   4 : 34   21 : 28   4 : 15   20 : 38 
10         4 : 15   20 : 56   4 : 31   20 : 49   4 : 34   21 : 29   4 : 14   20 : 39 
11         4 : 15   20 : 57   4 : 31   20 : 49   4 : 33   21 : 30   4 : 14   20 : 39 
12         4 : 14   20 : 57   4 : 31   20 : 50   4 : 33   21 : 30   4 : 14   20 : 40 
13         4 : 14   20 : 58   4 : 30   20 : 51   4 : 33   21 : 31   4 : 13   20 : 41 
14         4 : 14   20 : 58   4 : 30   20 : 51   4 : 33   21 : 32   4 : 13   20 : 41 
15         4 : 14   20 : 59   4 : 30   20 : 52   4 : 32   21 : 32   4 : 13   20 : 42 
16         4 : 14   20 : 59   4 : 30   20 : 52   4 : 32   21 : 32   4 : 13   20 : 42 
17         4 : 14   21 : 00   4 : 30   20 : 52   4 : 32   21 : 33   4 : 13   20 : 42 
18         4 : 14   21 : 00   4 : 30   20 : 53   4 : 32   21 : 33   4 : 13   20 : 43  
19         4 : 14   21 : 00   4 : 30   20 : 53   4 : 32   21 : 34   4 : 13   20 : 43 
20         4 : 14   21 : 01   4 : 30   20 : 53   4 : 32   21 : 34   4 : 13   20 : 43 
21         4 : 14   21 : 01   4 : 30   20 : 53   4 : 32   21 : 34   4 : 13   20 : 43 
22         4 : 14   21 : 01   4 : 31   20 : 54   4 : 33   21 : 34   4 : 13   20 : 44 
23         4 : 14   21 : 01   4 : 31   20 : 54   4 : 33   21 : 34   4 : 14   20 : 44 
24         4 : 15   21 : 01   4 : 31   20 : 54   4 : 33   21 : 34   4 : 14   20 : 44 
25         4 : 15   21 : 01   4 : 32   20 : 54   4 : 34   21 : 34   4 : 14   20 : 44 
26         4 : 15   21 : 01   4 : 32   20 : 54   4 : 34   21 : 34   4 : 15   20 : 44 
27         4 : 16   21 : 01   4 : 32   20 : 54   4 : 35   21 : 34   4 : 15   20 : 44 
28         4 : 16   21 : 01   4 : 33   20 : 53   4 : 35   21 : 34   4 : 16   20 : 43 
29         4 : 17   21 : 00   4 : 33   20 : 53   4 : 36   21 : 33   4 : 16   20 : 43 
30         4 : 18   21 : 00   4 : 34   20 : 53   4 : 36   21 : 33   4 : 17   20 : 43 

                 
Dane wyznaczone na  podstawie:  The  American  Ephemeris  and  Nautical
Almanac * 2012, i krakowskich obserwacji Slonca od 11 do 70 cm * 2012

Autor programu: Jacek Guzik

Publikacja:
Elżbieta Kuligowska