Co to jest czas?


Pytanie:

Co to jest czas?

od: Lenny (igorkrawczyk@wp.pl)

Odpowiedź:

Roman Ratajczak:

Pytanie bardzo trudne, odpowiedź prosta - nie wiadomo.
Spróbujmy jednak zebrać "szczątki" informacji na ten temat.

W naukach fizycznych czas traktuje się podobnie jak wymiar przestrzeni (czasoprzestrzeń). W celu wskazania punktu w takim wymiarze określa się system zliczania albo skalę czasu, która definiuje początek i jednostki.
Mechanika klasyczna traktuje czas jako wielkość absolutną, tzn. płynącą tak samo we wszystkich układach odniesienia. Relatywistyczna mechanika odrzuca czas jako absolutny, ponieważ pewne doświadczenia nie dają się pogodzić z tą teorią i wprowadza czas płynący różnie w różnych układach odniesienia.

Jednakże czas jest wyróżniony w stosunku do pozostałych wymiarów, gdyż - jak się wydaje - płynie od przeszłości do przyszłości. Z drugiej strony fizyka nie zawiera informacji o upływie czasu.
Problem "rozwiązał" A. Eddington wprowadzając termin "strzałki czasu" (1927). Wskaźnikiem kierunku upływu czasu jest kierunek wzrostu entropii (entropia - funkcja termodynamiczna, która jest miarą nieuporządkowania układu, tzn. wzrost entropii układu = wzrost nieporządku, chaosu w układzie). Z takiej definicji wynika, że skoro z upływem czasu rośnie nieuporządkowanie układu, to układ jakim jest nasz Wszechświat zmierza do chaosu.

Teraz nasze rozważania możemy przenieść na grunt filozofii, odejść od tematu i zadać równie trudne pytanie: skoro "bałagan" w naszym świecie powinien ciągle wzrastać, to skąd wzięły się w nim tak uporządkowane struktury jak organizmy żywe? A może jesteśmy tylko wybrykiem, zwykłą (a raczej niezwykłą) fluktuacją termodynamiczną w otaczającym nas i ciągle wzrastającym chaosie...

18 listopada 2004