Czy zawartość tlenu w atmosferze jest taka sama na różnych wysokościach?

Pytanie:

Czy zawartość tlenu w atmosferze jest taka sama na różnych wysokościach?
od: Megi

Odpowiedź:

dr Piotr Wąż:

W wyniku występujących ruchów w dolnej części atmosfery jej skład chemiczny do wysokości 100-130 kilometrów nie ulega większym zmianom (78% azot, ~21% tlen, ~1% argon, dwutlenek węgla, woda). Powyżej tej wysokości spada w atmosferze zawartość gazów szlachetnych a cząstki ulęgają jonizacji. Na poziomie powyżej 800 kilometrów zaczyna dominować hel, a na wysokości dwa razy większej wodór. 80% całej masy atmosfery znajduje się w warstwie grubości około 10-14 kilometrów (troposfera).

Pomimo, że skład procentowy powietrza w troposferze nie zmienia się znacznie, to jednak jego gęstość (podobnie temperatura i ciśnienie) maleje z wysokością. Zatem tlenu, który jest składnikiem powietrza, jest mniej w jednostce objętości im wyżej nad powierzchnią Ziemi. I tak, na wysokości ponad 4000 metrów we wdychanym powietrzu jest już zbyt mało tlenu, aby człowiek (bez odpowiedniego przystosowawczego treningu) mógł przeżyć tam bez maski tlenowej.

29 sierpnia 2002