Mogę gdzieś znaleźć szczegóły na temat hipotezy powstania Księżyca?

Pytanie:

Mogę gdzieś znaleźć szczegóły na temat hipotezy powstania Księżyca?

Odpowiedź:

dr Tomasz Kwiatkowski (pl.sci.kosmos):

H.Y. McSween, Jr., Od gwiezdnego pyłu do gwiazd, Proszyński i S-ka, 1996 (napisana była w 1993, pierwsze wydanie amerykańskie 1995). Zawiera prawie dwie strony na temat tej hipotezy, na str. 118 i 228; pisze np.: "wedle popularnej obecnie - i prawdopodobnie poprawnej teorii...".

Cały rozdział jest w książce: D. Desonie, Kosmiczne katastrofy, Proszyński i S-ka, 1997, z ładnymi ilustracjami, jak to mogło wyglądać...

Datę określa się na 4.5 mld lat temu.

Artykuł "A Brief History of the Moon" w The Planetary Report (vol. XVII, No. 5, Sep/Oct 1997) napisany jest przez jednego z głównych twórców i proponentów tej hipotezy, Williama K. Hartmana. Podaje on, że naukowe jej opracowanie zaprezentowane było po raz pierwszy w 1974 r. na jakiejś konferencji naukowej przez niego i Donalda R. Davisa, a wyszło drukiem w następnym roku. Jako źródło pomysłu podaje prace Rosjanina, Wiktora Safronowa, z lat sześćdziesiątych (prace na temat ogólnych procesów formowania się planet). W roku 1975 ukazała się też praca A.G.W. Camerona i W. Warda, w której podano pierwszą ocenę wielkości impaktora (że duży jak Mars). Hipoteza nie cieszyła się większym powodzeniem, aż do konferencji na temat pochodzenia Księżyca w 1984 r., gdzie okazało się, że jest hipotezą dominującą.

5 luty 2001