Czy możemy powiedzieć, że Układ Słoneczny posiada 8 planet?

Pytanie:

Czy możemy powiedzieć, że Układ Słoneczny posiada 8 planet?

Odpowiedź:

dr Tomasz Kwiatkowski (pl.sci.kosmos):

Niestety, nie. Nomenklatura astronomiczna jest obecnie nadzorowana przez komisję 5 Miedzynarodowej Unii Astronomicznej. Planetami i ich ksiezycami zajmuje się -- w ramach MUA -- specjalna grupa robocza. W aktualnym spisie planet Układu Słonecznego figuruje planeta Pluton:

"PLUTO. Discovered in 1930 by American astronomer Clyde W. Tombaugh at Lowell Observatory in Flagstaff, AZ during a systematic search for a trans-Neptune planet predicted by Percival Lowell and William H. Pickering. Named after Greek god of the under-world who was able to render himself invisible.endquotation Oznacza to, że oficjalnie ciągle mamy 9 planet -- zmiana tego stanu rzeczy wymagałaby decyzji MUA. Z drugiej strony Pluton nijak nie pasuje już do pozostalych planet jowiszowych, stąd czasem pomija się go przy opisie planet. Zawsze jednak powinno sie zamieszczac uwagę, że robi się to świadomie i podawać przyczyny.

5 luty 2001