Najnowsze pytania i odpowiedzi

Jakie jest prawdopodobieństwo że życie na Ziemi powstało dzięki uderzeniu w nią jednego z meteorytów, który przybył z innej galaktyki zaraz po powstaniu Ziemi i miał w sobie jakieś formy życia, które przez miliardy lat rozwijało się do chwili obecnej? Można by było powiedzieć, że możemy pochodzić z innej galaktyki.

Drugie pytanie to: skąd tyle wody jest na Ziemi (oceany, morza)?

Tomasz, luty 2015


Nad odpowiedziami na postawione przez Ciebie pytania astronomowie wciąż pracują. Jest przedwcześnie na udzielenie pewnych odpowiedzi. Sprawa powstawania życia na Ziemi, czy w innych obszarach Kosmosu, jest trudna do rozstrzygnięcia. Dopóki nauka nie przeniknie tego problemu można dopuszczać najróżniejsze hipotezy, w tym również o przenoszeniu zarodków życia przez komety lub meteoroidy. Jednak, prawdopodobieństwo nadejścia meteoroidu z innej galaktyki i trafienie w Ziemię jest praktycznie zerowe. Meteoryty, które bombardowały młodą Ziemię, pochodziły z powstającego Układu Słonecznego. Materia nieożywiona najprawdopodobniej ma wrodzoną zdolność do spontanicznego organizowania się w formy organiczne prowadzące do powstania życia. Wystarczy tylko odpowiedni skład pierwiastkowy materii i odpowiednie warunki fizyczne.

Stwierdzamy, że na Ziemi woda jest. Jest ona również w wielu innych miejscach, tak w Układzie Słonecznym jak i w obłokach międzygwiazdowych. Wszędzie tam, gdzie jest odpowiednia ilość wodoru i tlenu (oraz warunki sprzyjające utlenianiu wodoru) woda musi się tworzyć. W zależności od parametrów fizycznych środowiska, w którym występują zasoby wodne, woda może występować w różnych stanach skupienia, w różnych obfitościach i przez różne okresy czasu. Na szczęście na Ziemi jest jeszcze dużo wody. Jednak nie zawsze tak będzie i kiedyś trzeba będzie ruszyć z Ziemi ku innym światom.

dr Bogdan Wszołek