Nowy mechanizm ochronny Ziemi

Magnetosfera
Magnetosfera i plazmosfera otaczająca Ziemię.
Źródło: NASA
Ze Słońca do Ziemi docierają strumienie cząstek powstałych w wyniku koronalnych wyrzutów materii lub też w wyniku wiatru słonecznego. Przed ich działaniem Ziemia osłoniona jest przez warstwę ochronną zwaną magnetosferą. Działanie magnetosfery jest procesem skomplikowanym i w znacznym stopniu zdeterminowanym przez pogodę kosmiczną.
Najnowsze obserwacje misji THEMIS pokazały, że magnetosfera może czasem odkształcać się, jeszcze skuteczniej chroniąc nas przed działaniem cząstek pochodzących ze Słońca.

Najnowsze doniesienia przedstawiają obserwacje burzy słonecznej z 17 stycznia 2013 roku. Obserwowana wówczas burza była zjawiskiem średniej wielkości, trwała kilka godzin.
Podczas jej trwania trzy z pięciu satelitów THEMIS zajmowały odpowiednie pozycje, aby móc zbadać zjawiska zachodzące podczas burzy. Trzy misje przelatywały na granicy magnetosfery w odstępach około 45 minut. Dzięki temu udało się zaobserwować, że magnetosfera odkształciła się, tworząc ramię poruszające się w kierunku przybywających do Ziemi cząstek. Dzięki temu udało się wytworzyć jeszcze skuteczniejszy mechanizm chroniący Ziemię.

Podczas trwania burzy naukowcom udało się również zbadać plazmosferę, czyli chłodny, gęsty gaz znajdujący się w górnej część atmosfery. Pomiarów tych dokonano dzięki rejestracji sygnałów GPS pozwalających na ocenienie grubości plazmosfery.

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach Science Express

Alicja Wierzcholska | Źródło: NASA

Liczba odsłon: 3198


Cząstki, które normalnie znajdują się blisko Ziemi w górnych warstwach atmosfery w tzw. plazmosferze, w czasie burzy słonecznej rozpościerają w górę pióropusz, aby chronić Ziemię przed nadlatującymi cząstkami ze Słońca.
Źródło: NASAWizja artystyczna przedstawiająca misję THEMIS.
THEMIS (ang. Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms) to zespół pięciu misji - satelitów należących do NASA, stworzonych w celu badania magnetosfery, zórz polarnych oraz rekoneksji pola magnetycznego. Misje śledzą procesy emisji energii z ziemskiej magnetosfery od 2007 roku.
Źródło: NASA