Odradzające się Słońce

solar cycleOdradzające się Słońce

Nasilają się dowody na to, że pewne cykle aktywności słonecznej mają podwójne maksima. Również obecnie trwające maksimum może być podwójne i właśnie obserwujemy nadejście drugiego piku.


Co 11 lat słoneczna aktywność osiąga poziom gorączki: codziennie mają miejsce silne rozbłyski wokół plam słonecznych. Namagnetyzowany gaz o masie miliardów ton wypływa z korony i uderza w planety. Nawet słoneczne pole magnetyczne, tak wielkie jak cały Układ Słoneczny, staje się niestabilne i odwraca swoją biegunowość.

Podczas słonecznego maksimum pole magnetyczne nad powierzchnią Słońca staje się imponująco poplątane, szczególnie w okolicach plam. Poskręcane pole magnetyczne, ponaciągane jak guma, może nagle eksplodować, zasilając słoneczne rozbłyski i wyrzuty masy ze słonecznej korony.

Naukowcy mierzą aktywność słoneczną zliczając plamy słoneczne - chłodniejsze miejsca na Słońcu, gdzie pola magnetyczne wystawają nad widoczną powierzchnię gwiazdy. "Liczba plam osiągnęła maksimum kilka miesięcy wcześniej niż oczekiwaliśmy" - mówi Dawid Hathaway, specjalista od Słońca  z NASA Marshall Space Flight Center. Spadek, który potem nastąpił wydawał się przedwczesny. I rzeczywiście, niedługo potem liczba plam odwróciła kurs i zaczęła piąć się do drugiego maksimum, które okazało się być tylko o kilka procent mniejsze niż pierwsze. Obecnie, na początku 2002 roku Słońce jest zasypane plamami, a wybuchy są częste.

Liczba plam słonecznych w obecnym cyklu aktywności z maksimum w połowie roku 2000 i znowu pod koniec 2001 (dzięki uprzejmości: David Hathaway, NASA/MSFC).

Plamy słoneczne są najbardziej widomą oznaką skomplikowanych pól magnetycznych, ale nie jedyną. Inną oznaką jest emisja radiowa, pochodząca z gorącego gazu uwięzionego w magnetycznych pętlach. "Radiowe Słońce jest nawet jaśniejsze niż było w 2000 roku" - mówi Hathaway. Według standardu radiowego ten drugi pik jest nawet wyższy od pierwszego.

 Promieniowanie radiowe Słońca na długości fali 10.7cm (NOAA).

18 Stycznia 2002
Źródło | K.Ch.

Liczba odsłon: 2709