Pole magnetyczne

Na Słońcu występują silne pola magnetyczne. Generowane są one w warstwie konwektywnej i wynurzają się do fotosfery powodując wzrost aktywności magnetycznej. W miejscach niewielkiego podwyższenia pola obserwuje się jaśniejsze (gorętsze) miejsca tworzące - flokule. Silne pola powodują powstanie ciemniejszych (chłodniejszych) obszarów - są to plamy i pory (na zdjęciu poniżej).

the sunspots


W chromosferze silne pola magnetyczne są odpowiedzialne za protuberancje - łukowate struktury, których kształt jest dyktowany przez konfigurację pola magnetycznego. Linie pola magnetycznego tworzą pętle wzdłuż przemieszcza się świecący gaz .


Poniższy film przedstawia wyrzuty materii ze Słońca ( coronal mass ejections CMEs). Film ten powstał z obserwacji koronografem LASCO, umieszczonym na satelicie SOHO (Spaceweather.com). Widoczne są strugi materii (wiatru słonecznego) wyrzucanej radialnie wzdłuż otwartych linii pola magnetycznego w przestrzeń międzyplanetarną. Silne rozbłyski powodują gwałtowne wypychanie materii ze Słońca w formie rozszerzających się pętli tworzonych przez pole magnetyczne.