Polscy astronomowie zaniepokojeni brakiem decyzji w sprawie Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO)

Polscy astronomowie wyrażają zaniepokojenie przedłużającym się brakiem rozpoczęcia przez rząd negocjacji o przystąpieniu naszego kraju do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO), głównej europejskiej organizacji zajmującej się badaniami kosmosu z powierzchni Ziemi. Uchwały w tej sprawie podjęły władze Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w swoje uchwale wyraża głębokie zaniepokojenie całą sytuacją (brakiem rozpoczęcia negocjacji) i wskazuje, że wielokrotnie przedstawiciele środowiska astronomów prowadzili w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozmowy w sprawie ESO.

Podobne obawy wyraża Prezydium
Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk. Komitet Astronomii PAN w ostatnich latach kilkakrotnie w swoich uchwałach podkreślał wielkie znaczenie przystąpienia Polski do ESO dla rozwoju nauki w naszym kraju.

Pełne teksty uchwał można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystw Astronomicznego:
- uchwała PTA
- uchwała Komitetu Astronomii PAN

Z kolei pod koniec października studenci astronomii zaapelowali do premiera Donalda Tuska w formie listu otwartego, w którym wskazują na korzyści gospodarcze, technologiczne i naukowe z udziału naszego kraju w ESO. Młodzi astronomowie podkreślają, że ESO rozpoczyna obecnie gigantyczną inwestycję - budowę 40-metrowego teleskopu E-ELT i konsekwencją przedłużającego się startu negocjacji będzie brak możliwości dla polskich firm wzięcia udziału w przetargach na realizację kolejnych etapów tego projektu.

List otwarty studentów opublikowaliśmy w Orionie - zobacz jego pełną treść.

Źródło: PTA | Autor: Krzysztof Czart

Liczba odsłon: 1141