Projekt FREDE - balonem w stratosferę by śledzić freon

Wczoraj wystartował i wylądował FREDE. Projekt FREDE to innowacyjne badanie rozpadu freonów w stratosferze prowadzone przez studentów wrocławskich uczelni. Lada chwila nastąpi analiza wyników eksperymentów.

https://www.facebook.com/ProjectFrede?fref=ts

Projekt FREDE (FREon Decay Experiment) został zakwalifikowany do międzynarodowego programu REXUS/BEXUS organizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) przy współpracy Szwedzkiej Krajowej Rady ds. Przestrzeni Kosmicznej (SNSB) i Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR). Jest to eksperyment naukowo-techniczny, którego główną inspiracją do zaprojektowania były badania laboratoryjne rozpadu związków CFC (freonów) przeprowadzone przez chemików Sherwood’a Rowlanda i Mario Molinai opublikowane w 1974r.

Innowacyjność Projektu FREDE bazującego na wiedzy i wnioskach zdobytych przez noblistów, polega na realizacji pomiarów w miejscu występowania zjawiska rozpadu związków CFC czyli w stratosferze. To w tym obszarze poziom promieniowania UV jest na tyle wysoki, że molekuły CFC (chloro-fluoro-węglowodory) uwalniają ze swej struktury reaktywny chlor. Następnie reaguje on z ozonem powodując jego rozszczepianie i tym samym ubożenie warstwy ozonowej. Aby możliwe było przeprowadzenie tego typu pomiarów interdyscyplinarny, 10-osobowy zespół studentów pracuje nad budową mobilnego chromatografu. Zostanie on umieszczony w gondoli, która za pomocą przyczepionego balonu wzniesie się na wysokość około 30 km n.p.m do stratosfery, gdzie będzie zbierać dane w trybie on-line, czyli na bieżąco, przez cały czas trwania lotu (około 6h). Odbędzie się on w październiku tego roku z kosmodromu Esrange w Szwecji (Kiruna).

           Badania nad freonami i innymi gazami cieplarnianymi są istotne z powodu zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi, które są konsekwencją działalności człowieka na przestrzeni ostatnich 100 lat. Do tej pory nie zostało jednoznacznie stwierdzone jak duży wpływ na powstanie dziury ozonowej mają freony, a nawet jak bardzo są one szkodliwe. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na stworzenie eksperymentu, który choć w pewnym stopniu przybliży nas do znalezienia odpowiedzi na pytanie jak bardzo oddziałujemy na obecny klimat planety poprzez emisję gazów.                                                                                

Program REXUS/BEXUS to prestiżowe przedsięwzięcie naukowe, do którego realizacji starały się zespoły studentów z całej Europy. Spośród 24 nadesłanych propozycji projektów do udziału w programie wybrano tylko 8 zespołów, które otrzymały szansę na przeprowadzenie swoich eksperymentów – w tym Projekt FREDE. Wraz z naszym projektem w gondoli unoszonej przez balon do stratosfery polecą również eksperymenty studentów z Hiszpanii (SPADE), Belgii (HACORD ), a także projekt badawczy powstający przy współpracy studentów z Norwegii i Niemiec (CPT-SCOPE).

Aby dojść do finalnego etapu programu REXUS/BEXUS musieliśmy przejść 6 etapów polegających na przedstawieniu komisji programu REXUS/BEXUS postępów w pracach nad eksperymentem. Bez zaangażowania oraz ciężkiej pracy studentów Politechniki Wrocławskiej, a także Uniwersytetu Wrocławskiego nie byłoby to możliwe. Projekt nie miałby również szans na realizację, gdyby nie odpowiednie wsparcie finansowe. Budowa eksperymentu została sfinansowana z grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Generacja Przyszłości”, a jego wartość wynosiła 385 000 złotych. Dodatkowo we wczesnym etapie realizacji projektu otrzymaliśmy 65 000 złotych wsparcia ze strony Politechniki Wrocławskiej.

Projekt FREDE to nie tylko eksperyment akademicki, ale przede wszystkim przedsięwzięcie naukowo-techniczne, które już zdobyło zainteresowanie ekspertów z branży kosmicznej, lokalnych władz oraz mediów. Naszym celem poza realizacją projektu jest pokazanie Polakom, że eksploracja kosmosu nie jest jedynie domeną agencji kosmicznych. Tajemnice wszechświata może zgłębiać także student polskiej uczelni, jeśli tylko drzemie w nim pasja i determinacja odkrywcy.


Aby dowiedzieć się o nas więcej zapraszam do odwiedzenia:                                        
– strony internetowej Projektu FREDE:www.frede.pwr.edu.pl/home-pl               
– kont na portalu Facebook: https://www.facebook.com/ProjectFrede?fref=ts              
oraz Instagram:

                                                           

Jędrzej Górski
Politechnika Wrocławska

Orion - PTA

Liczba odsłon: 1901