Przyszłość

W ciągu 4.5 miliarda lat wodór znajdujący się we wnętrzu Słońca będzie wypalał się w reakcjach termojądrowych, aż w końcu go zabraknie. Temperatura będzie wtedy za niska aby mogły się rozpocząć reakcje termojądrowe przemiany helu na cięższe elementy. Wtedy równowaga hydrostatyczna pomiędzy ciśnieniem gazu i siłami ciążenia załamie się i Słońce zacznie się kurczyć pod wpływem grawitacji. Temperatura zacznie silnie wzrastać. Gdy osiągnie ona 100 milionów stopni zostaną zapoczątkowane reakcje termojądrowe z udziałem helu. Dopływ nowej energii wywoła ekspansję Słońca, które stanie się tzw. czerwonym olbrzymem (red giant) przez następne miliard lat.
Jeden z najsłynniejszych wykresów w astronomii - zależności jasności gwiazdy od jej temperatury. Można na nim śledzić zawiłe drogi ewolucji gwiazd. Słońce znajduje się obecnie w fazie spalania wodoru, w obszarze ciągu głównego (main sequence). Następnie przemieści się do obszaru gigantów (giants) by przeżyć swą starość jako biały karzeł (white dwarf).Odrzucenie zewnętrznych warstw Słońca w postaci wybuchu wywoła powstanie obłoku oraz wzbogaci przestrzeń w cięższe pierwiastki, które powstały podczas spalania wodoru we wnętrzu Słońca.

butterfly shape planetary nebula

Gdy następnie wypali się hel, pod wpływem grawitacji Słońce zapadnie się do niewielkich rozmiarów, stając się tzw. białym karłem (white dwarf). Jego promień będzie porównywalny z promieniem Ziemi ale gęstość będzie miliard razy większa od gęstości wody.

In the middle of the planetary nebula you can see a white dwarf