Pytanie do astronoma

Co oznaczają parametry: HR 3748, HD 81797, numer Flamsteeda: 30, oznaczenie Bayera: Alpha?

Cytowane symbole to różne oznaczenia gwiazd w różnych katalogach służących do ich identyfikacji. W powyższym przykładzie odnoszą się do tej samej gwiazdy (najpopularniejsza nazwa - alfa Hydry). Możliwe jest podanie również innych numerów identyfikacyjnych w zależności od skatalogowania w przeróżnych katalogach gwiazd.

Czy można skierować zwierciadło HST na Księżyc? Jeżeli tak, to czy rozdzielczość wystarczyłaby do zaobserwowania na jego powierzchni pozostałości po lądownikach misji Apollo?

Sprawę prawdziwości relacji z lądowania ludzi na Księżycu w 1969 roku zostawiłbym na boku, gdyż przynajmniej dla mnie jest ona bezsporna. W historii podboju Układu Planetarnego było wiele niezwykłych osiągnięć ludzkości. Jak choćby pionierskie manewry sondy Mariner 10, która w 1974 r. najpierw poleciała do Venus i przekazała ponad 4000 jej zdjęć, następnie pod wpływem jej grawitacji zmieniła orbitę tak, aby udać się w kierunku Merkurego. W 1979 r. Voyager 1 wykorzystując tę technikę przeleciał blisko Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna, a następnie został skierowany pod kątem 45o ponad płaszczyznę planet i obecnie bada heliopauzę (granicę Układu Słonecznego) i jest najodleglejszym obiektem w przestrzeni zrobionym rękami ludzkimi.

Który z księżyców naszego Układu Słonecznego ma tlenową atmosferę?

Tylko trzy księżyce posiadają atmosferę: Io, Tytan, Tryton. Jednak nie ma potwierdzonych obserwacyjnie danych o istnieniu w ich atmosferach tlenu molekularnego

Czy na podstawie dotychczasowych obserwacji, historycznych zapisów, komputerowych analiz ewolucji, można wnioskować, że Układ Słoneczny funkcjonuje według jakiegoś schematu?

Układ Słoneczny zakończył względnie "szybki" etap swojej ewolucji ok. 4 mld lat temu. Na podstawie obserwacji i obliczeń analityczno-liczbowych stwierdza się obecnie w krótkich przedziałach czasowych (rzędu 10 mln lat) jego względną stabilność.

Jaka jest więc wartość prędkości ucieczki dokładnie na horyzoncie zdarzeń czarnej dziury?

Grawitacja jest jedynym fundamentalnym oddziaływaniem fizycznym występującym powszechnie w przyrodzie. Podlega jej wszelka materia niezależnie od rozmiarów i własności. Również światło podlega oddziaływaniom grawitacyjnym (hipotezę o przyciąganiu światła przez masywne ciała wysunął I. Newton). Pozostałe oddziaływania związane są z własnościami fizycznymi materii.

Chciałbym się dowiedzieć, czy można kupić "ziemię" (posiadłość) na Księżycu?

Pozornie można, w Internecie, od osób, które utrzymują, że mają prawo do ich sprzedawania. Za około 20 dolarów oferowane są działki na Księżycu, Wenus i Marsie. Chyba jeszcze nigdy w historii ziemskich cywilizacji nie doszło do takiego paradoksu: usiłuje się sprzedawać terytoria, których się jeszcze nie zdobyło! Jednak zasady wykorzystania przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich, w tym Księżyca, reguluje Traktat o zasadach określających działalność państw w zakresie badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

Jaka jest gęstość czarnych dziur? Raczej powinna być większa niż gwiazd neutronowych i kwarkowych, ale czy obecne wyliczenia to potwierdzają?

"Średnia gęstość" czarnych dziur o masie około jednej masy Słońca jest rzeczywiście większa od gęstości gwiazd neutronowych lub gwiazd kwarkowych (jeśli takie istnieją). Ale dla czarnych dziur o masie około miliarda mas Słońca jest ona mniejsza od gęstości wody!

Czy zawartość tlenu w atmosferze jest taka sama na różnych wysokościach?

W wyniku występujących ruchów w dolnej części atmosfery jej skład chemiczny do wysokości 100-130 kilometrów nie ulega większym zmianom (78% azot, ~21% tlen, ~1% argon, dwutlenek węgla, woda). Powyżej tej wysokości spada w atmosferze zawartość gazów szlachetnych a cząstki ulęgają jonizacji. Na poziomie powyżej 800 kilometrów zaczyna dominować hel, a na wysokości dwa razy większej wodór. 80% całej masy atmosfery znajduje się w warstwie grubości około 10-14 kilometrów (troposfera).

Czy na innych planetach układu słonecznego można posługiwać się kompasem?

Najprościej na to pytanie można odpowiedzieć dość żartobliwie: "można, ale nie zawsze osiągnie się zamierzony cel". Pomijam tu problemy natury 'technicznej' jak utrzymanie w ręce rozpalonego do prawie 500°C kompasu na powierzchni Merkurego, czy zobaczenia igły kompasu w gęstej atmosferze Jowisza.

Strony