Pytanie do astronoma

Gdzie w Polsce można kupić teleskop?

Może warto zacząć od przejrzenia witryn polskich firm, produkujących bądź rozprowadzających teleskopy:

Czy możemy powiedzieć, że Układ Słoneczny posiada 8 planet?

Niestety, nie. Nomenklatura astronomiczna jest obecnie nadzorowana przez komisję 5 Miedzynarodowej Unii Astronomicznej. Planetami i ich ksiezycami zajmuje się -- w ramach MUA -- specjalna grupa robocza. W aktualnym spisie planet Układu Słonecznego figuruje planeta Pluton:

Jak na niebie odszukać gwiazdozbiory, planety?

Mapy nieba, z zaznaczonymi gwiazdozbiorami i aktualnymi położeniami planet, można odnaleźć w Internecie na witrynach:

Jak wytłumaczyć takie dni, w których księżyc nie wschodzi w ogóle, a poprzedniego dnia zachodził i tego samego dnia także zachodzi, jak to się dzieje?

Problem z dniami, w których brak wschodu (lub zachodu) Księżyca wynika z definicji doby. Dobę określamy w oparciu o ruch Słońca na niebie. Ponieważ w ciągu doby Słońce niewiele zmienia swe położenie względem nieruchomych gwiazd, zatem (z dokładnością do kilku minut) między jego kolejnymi wschodami (lub zachodami) upływają 24 godziny. Dla Księżyca okres ten jest dłuższy, i wynosi około 25 godzin (tu wahania są większe, dochodzą do kilkunastu minut w jedną bądź drugą stronę).

Dlaczego na Księżycu nie ma jakiejkolwiek atmosfery, złożonej z jakichkolwiek gazów?

O ile pamiętam prędkość ucieczki z Księżyca wynosi 2,4 km/s. Prędkość ruchów cieplnych cząsteczek gazów w temperaturze 20 st.C jest tego samego rzędu. Tak więc wszelkie gazy jakie mogły być już sobie dawno uciekły w kosmos.

Mogę gdzieś znaleźć szczegóły na temat hipotezy powstania Księżyca?

H.Y. McSween, Jr., Od gwiezdnego pyłu do gwiazd, Proszyński i S-ka, 1996 (napisana była w 1993, pierwsze wydanie amerykańskie 1995). Zawiera prawie dwie strony na temat tej hipotezy, na str. 118 i 228; pisze np.: "wedle popularnej obecnie - i prawdopodobnie poprawnej teorii...". Cały rozdział jest w książce: D. Desonie, Kosmiczne katastrofy, Proszyński i S-ka, 1997, z ład

Dlaczego z Ziemi widać ciągle ten sam obszar Księżyca?

Jest to normalne zjawisko poszukiwania przez każdy układ fizyczny stanu minimalnoenergetycznego. Tak się właśnie składa, że układ dwóch orbitujących ciał ma najniższą sumaryczna energię, gdy ciało mniejsze jest w synchronizmie orbitalnym z większym, czyli jego obrót wokół własnej osi trwa tyle co okres obiegu wokół większego ciała (najmniejsze są wówczas siły pływowe na obu ciałach). Stan taki wytwarza się po dostatecznie długim czasie, a nasz Księżyc miał na to ponad 3 mld lat.

Jak powstał Księżyc?

Obecnie przyjmuje się, że zderzenie z Ziemią planety wielkości Marsa jakieś 4.5 mld lat temu spowodowało powstanie Księżyca (z roztopionych odłamków z tego zderzenia - stąd na Księżycu brak wody i innych lotnych substancji: po prostu się wtedy "wygotowały"...), a przy okazji znaczne przyspieszenie obrotów Ziemi wokół osi.

Jak obliczyć wielkość krateru, który zrobi np. meteoryt lecący z daną prędkością?

Zagadnienie jest krótko opisane np. w Artymowicz (1995). Proces powstawania kraterów uderzeniowych bada się zarówno eksperymentalnie (strzelając pociskami o masie rzędu pojedynczych gramów w materiał skalny lub eksplodując ładunki trotylu o różnej masie) jak i na drodze symulacji komputerowych. Ponieważ meteoroidy uderzają w powierzchnię Ziemi z prędkościami ok. 10-20 km/s, energia wyzwolona w czasie zderzenia w przeliczeniu na jednostkę masy jest od 30 do kilkuset razy większa od energii wybuchu jednostki masy trotylu. To główna trudność podejścia eksperymentalnego.

Co to jest noc astronomiczna?

W astronomii definiuje się 3 rodzaje nocy: cywilną, nawigacyjną i astronomiczną. Występują one wtedy, gdy wysokość Słońca nad horyzontem jest mniejsza od, odpowiednio, -6o , -12o i -18o (znak minusa oznacza, że Słońce jest pod horyzontem).

Strony