Reakcje termojądrowe

Źródło energii słonecznej bierze się w 99% z reakcji zamiany (tzw. fuzji) wodoru w hel. Dochodzi do tego w jądrze słonecznym, gdzie występuje dostatecznie wysoka temperatura 15 mln stopni. Przebiega ona w następujący sposób:

1H + 1H ==> 2D + e+ + neutrino
Jeden z dwóch protonów (jąder wodoru) jest zamieniany w neutron, pozytron i neutrino.

Następnie mamy kolejną reakcję:

2D + 1H ==> 3He + foton gamma
Deuter absorbuje proton i tworzy 3He (2 protony i neutron). Podczas tej reakcji emitowany jest foton gamma.

I w końcu:

3He + 3He ==> 4He + 1H + 1H + foton gamma

Musimy pamiętać że zgodnie z teorią względności masa i energia są równoważne: E=mc2. W przedstawionych reakcjach cztery jądra wodoru zamieniane są w hel, ale suma mas wejściowych jest większa od masy helu. Ta różnica mas jest zamieniana na energię fotonów w 98% i neutrin w pozostałej części. Słońce promieniuje zatem energią kosztem utraty swej masy. W ciągu sekundy chudnie o 4 mln ton. W porównaniu jednak z jego całkowitą masą jest to bardzo niewielka strata.