Szkolenie integracyjno-warsztatowe dla przyszłych lunonautów

Wizualizacja habitatu projektu M.A.R.S.
Źródło: M.A.R.S./Jan Popowski

W dniach 15-17 lipca 2016 r., na terenie Obserwatorium Astronomicznego w Rzepienniku Biskupim pod Tarnowem, astronauci, astronauci rezerwowi i operatorzy misji księżycowej przejdą szkolenie integracyjno-warsztatowe przed startem pierwszej w Polsce bazy kosmicznej.

Pierwsza misja księżycowa odbędzie się w dniach 15-31 sierpnia 2016 r. w nowo-wybudowanym habitacie M.A.R.S. (Modular Analog Research Station).

W procesie selekcyjnym wybrano 6 astronautów:

1. Budzyń Dorota – Komandor (inżynier mechaniki)
2. Perycz Małgorzata (Dr biologii molekularnej, biotechnolog, biofizyk)

3. Rudolf Agata (Dr biologii, zootechnik)

4. Harasymczuk Matt  (informatyk)

5. Ambroszkiewicz Grzegorz (inzynier biomedyczny)

6. Słonina Mariusz - Wicekomandor (astronom)

Astronauci rezerwowi:

7. Konorski Piotr
8. Janowski Tomasz
9. Zagórski Paweł
10. Tyszecki Krzysztof
11. Gawlak Maciej
12. Nisztuk Tomasz
13. Kuźma Joanna


Astronauci rezerwowi będą włączeni w działania związane z organizacją i dowodzeniem misją, a następnie opracowywaniem danych i ich opublikowaniem. Dodatkowe osoby, które będą nadzorowały przebieg misji ze stacji kontroli misji w ESTEC w Holandii to:


14. Efstratia Salteri (veteran)
15. Lucie Davidova (newbie)
16. Mina Takla (newbie)
17. Tomasz Noga

Organizatorzy szkolenia serdecznie zapraszają miłośników misji kosmicznych w dniu 17 lipca o godzinie 12.30 na uroczystość wmurowania kapsuły czasu z kamieniem marsjańskim w centrum habitatu. Będzie możliwość spotkania się z przyszłymi astronautami misji księżycowej.

Program szkolenia

Piątek 15.07: Integracja (impreza zamknięta, tylko osoby z zaproszeniami)

18.00 Uroczyste przywitanie astronautów przez twórców projektu M.A.R.S.

18.15 Przedstawienie się astronautów
19.00 Ognisko

Sobota 16.07: Warsztaty (w języku angielskim) (impreza zamknięta, tylko osoby z zaproszeniami)
09.00 Analog missions - Sebastian Hettrich (Analog Planetary Operations Group)
10.00 Scientific experiments during the Lunar Simulation Campaign - Dr Agata Kołodziejczyk (koordynator projektu M.A.R.S.)
11.00 Coffe break
11.30 Extremal medicine - introduction to telemetry and sample analysis during the mission - Dr lek med.Aleksander Kwasniewski (extreme medicine, radiologist)
13.00 Lunch
14.00 Algae cultivation in bioreactors - experimental procedures - Filip Harasimiuk (hydrochemist, environmental engineer, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie)

15.00 Lunar Lander - how to use it and not destroy it? - lunar terrain practical workshop - Piotr Ptak, Lunar Lander Team, Politechnika Czestochowska

16.00 Communication with ESTEC - first call - Bartek Postułka (telerobotic engineer), AGH

16.30 Coffee break

17.00 Regolith simulant - experimental procedures

17:30 3D Printing - Michał Gocyła

18.00 M.A.R.S. Manual - general info

19.00 Preparing the Operations Manual for the Lunar Mission 2016 part I,

20.00 Dinner

22.00 Obserwacje astronomiczne - Bogdan Wszołek


Niedziela 17.07

09.00 Operations during analog missions - introduction

10.00 Meteoryty – przybysze z kosmosu - Dr Anna Łosiak (planetary geologist), Instytut Nauk Geologicznych PAN

11.00 Coffee break

11.30 Preparing the operations manual for the lunar mission 2016 part II

12.30 Wmurowanie kapsuły czasu w centrum habitatu (impreza otwarta)

13.00 Lunch


Dr Agata Kołodziejczyk

Źródło: Projekt M.A.R.S./Agata Kołodziejczyk

Liczba odsłon: 2338


Baza M.A.R.S.
Źródło: marshub.orgKapsuła czasu
Źródło: M.A.R.S.