Wymyśl logo Polskiej Agencji Kosmicznej i zgarnij 10 000 zł!

Do 15 października trwa konkurs na Logo Polskiej Agencji Kosmicznej (a konkretnie na "słowno-graficzne oznaczenie").

Logo ma być "rozpoznawalne i niepowtarzalne". Ma występować w 2 wersjach językowych - polskiej (przy wykorzystaniu słów Polska Agencja Kosmiczna i angielskiej (przy wykorzystaniu słów Polish Space Agency)

Kto może startować? Każdy pełnoletni, zespół lub pojedyncza osoba.

Wypełnij Kartę zgłoszenia Uczestnika (załącznik nr 1 Regulaminu), wypełnij załącznik nr 2.

Kryteria jakie musi spełniać logo: ma składać się ze znaku słowno-graficznego,  nawiązywać do sektora kosmicznego i przestrzeni kosmicznej, nie powinno być podobne do innych już isniejących znaków innych agencji kosmicznych, być oryginalny i na wysokim poziomie artystycznym.

Konkurs trwa do 15 października. Uwaga - decyduje data wpłynięcia do siedziby PAK, a nie data stempla pocztowego!
Wyniki zostaną podane do 9 listopada. Nagroda to 10 000 zł (brutto).


Regulamin konkursu na Logo PAK

Liczba odsłon: 2425