Wystartowała strona WWW Polskiej Agencji Kosmicznej

Od 9 października 2015 działa strona WWW Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA.

Polska Agencja Kosmiczna została powołana ustawą z dnia 26 września 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie budowy polskiego przemysłu kosmicznego poprzez likwidację barier pomiędzy biznesem a nauką i pośrednictwo w pozyskiwaniu funduszy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dla rodzimych przedsiębiorców. Oznacza to m.in. rozwój technik satelitarnych, obecnych na co dzień w naszym życiu w komunikacji i łączności, nawigacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody.

Na stronie POLSY możemy dowiedzieć się nieco o samej agencji, kiedy powstała, jaki ma statut, jakie zadania, jakie są jej cele i misja. Ponadto można zapoznać się z sześcioma dziedzinami aktywności agencji czyli Współpraca międzynarodowa,  Bezpieczeństwo i obronność, Dane dla administracji,  Przemysł kosmiczny, Badania kosmiczne oraz Edukacja. Ponadto można zapoznać się z wydarzeniami, w których udział brała Polska Agencja Kosmiczna. I oczywiście dane do kontaktu, w tym adres agencji w Gdańsku i jej oddziału terenowego w Warszawie. 

Więcej informacji na temat POLSY na stronie agencji.
http://www.polsa.gov.pl/pl/

Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Liczba odsłon: 1846