XLVI Olimpiada Astronomiczna

Ogłoszone zostały zadania kolejnej Olimpiady Astronomicznej 2002/2003. Zawody olimpiady są trójstopniowe. W zawodach I stopnia trzeba rozwiązać dwie serie zadań. W pierwszej serii rozwiązania 3 z 4 zadań trzeba wysłać do 14 października 2002 roku do organizatora Olimpiady - Planetarium Śląskiego.

Tematy zadań i regulamin olimpiady udostępnione są na internetowych stronach Planetarium. Można je również znaleźć w najnowszym numerze 4/2002 Uranii-Postępów Astronomii.

Olimpiada organizowana jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcy mogą liczyć na indeks szkoły wyższej. O uprawnieniach laureatów i finalistów decydują senaty wyższych uczelni.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

2 sierpnia 2002
Źródło | oprac. K. Chyży

Liczba odsłon: 1907