ALMA

Przyszłość europejskiej astronomii

U progu Międzynarodowego Roku Astronomii, astronomowie europejscy skupieni wokół ASTRONETu, ogłosili plany, swoistą "mapę drogową", rozwoju astronomii w Europie na najbliższe 20 -30 lat.

Strony

Subscribe to RSS - ALMA