artykuły

Jak się pulsuje cefeidom w Wielkim Obłoku Magellana?

Diagram H-R
Astronomowie obserwują cefeidy już przeszło 100 lat. Od czasu gdy Henrietta Leavitt w 1912 roku odkryła sławną dla tych gwiazd liniową zależność okres-jasność, stały się one najdokładniejszym narzędziem do określania odległości do sąsiednich galaktyk. Wyjątkowość cefeid tkwi w szczególnym charakterze ich pulsacji...
Subscribe to RSS - artykuły