blazary

Soczewkowanie grawitacyjne w wysokich energiach

W sierpniu 2012 satelita Fermi zarejestrował serię jasnych rozbłysków z blazara B0218+357. Takie silne flary stanowią idealne narzędzie do poszukiwania zjawisk soczewkowania grawitacyjnego. Po raz pierwszy na falach gamma udało się zaobserwować soczewkowanie grawitacyjne - trzykrotny rozbłysk wraz z opóźnieniem wynoszącym 11.46 dnia. Opóźnienie jest wynikiem tego, że fotony obserwowane z obiektu poruszają się różnymi drogami. Co ciekawe obserwowane opóźnienie w zakresie promieniowania gamma jest o jeden dzień dłuższe niż zaobserwowane w zakresie radiowym.

Rozbłysk Markariana 421

agn
Bardzo jasny rozbłysk Markariana 421 mieli okazję obserwować astronomowie w pierwszej połowie kwietnia br. Flara została zarejestrowana w zakresie promieniowania gamma i rentgenowskiego.

Zagadkowy odległy blazar

HST obserwuje blazara
Blazary stanowią podgrupę bardzo jasnych aktywnych galaktyk (ang. Active Galactic Nuclei, AGN), emitowane przez nie promieniowanie rozciąga się przez cały zakres widma elektromagnetycznego: od częstości radiowych do wysokoenergetycznego promieniowania gamma.
Subscribe to RSS - blazary