Cherenkov Telescope Array

Gdzie powstanie północne Obserwatorium CTA?

26. marca, w Heidelbergu, odbyło się spotkanie rady programowej projektu CTA (ang. Cherenkov Telescope Array). Celem zgromadzenia było ustalenie, które spośród potencjalnych lokalizacji zostanie ostatecznie wybrane jako miejsce, gdzie staną teleskopy. Rozważano pięć miejsc-kandydatów: dwa w Stanach Zjednoczonych (w stanie Arizona), jedno w Meksyku oraz dwa na Wyspach Kanaryjskich.

Inauguracja prototypu teleskopu SST-1M dla Cherenkov Telescope Array

SST-1M
2. czerwca w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk odbyło się uroczyste otwarcie prototypu teleskopu SST-1M dla projektu Cherenkov Telescope Array.

Gdzie powstanie CTA?

CTA
Obserwatorium CTA (ang. The Cherenkov Telescope Array) to   olbrzymie naziemne obserwatorium promieniowania gamma wysokich i najwyższych energii.  W ramach projektu będą obserwowane fotony gamma  w zakresie od około 20 GeV do znacznie  ponad 100 TeV.
Dolny zakres energetyczny instrumentu doskonale zachodzi na obszar, w którym prowadzone są satelitarne obserwacje promieniowania gamma, na przykład przez satelitę Fermi.

Cherenkov Telescope Array - 23-27 września, Warszawa

We wrześniu w Warszawie odbędzie się spotakanie w sprawie budowy CTA - Cherenkov Telescope Array. Patronat nad nim objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka. Ma w nim brać udzial około 200 naukowców z całego świata.
Subscribe to RSS - Cherenkov Telescope Array