czerwone olbrzymy

Narodziny mgławicy planetarnej L2 Puppis

Astronomom z Europejskiego Obserwatorium Południowego  (ang. European Southern Observatory, ESO) wykorzystując Bardzo Duży Teleskop (ang. Very Large Telescope, VLT) zlokalizowany w Chile udało się zaobserwować narodziny mgławicy planetarnej. Zarejestrowany przez naukowców obraz przypomina skrzydła motyla. O odkryciu badacze donoszą na łamach czasopisma Astronomy & Astrophysics.

Polscy astronomowie zważyli olbrzymy

Dwa zespoły astronomów, oba kierowane przez polskich naukowców – dra Dariusza Graczyka i dra Krzysztofa Hełminiaka – wspólnie zbadały niezwykły układ gwiazd. Układ zaćmieniowy HD 187669 składa się z dwóch bardzo dużych gwiazd, tzw. olbrzymów. Astronomowie zmierzyli ich masy i rozmiary - jest to najdokładniejszy pomiar dla tego typu gwiazd w Drodze Mlecznej.
Subscribe to RSS - czerwone olbrzymy