EBL

Zagadkowy odległy blazar

HST obserwuje blazara
Blazary stanowią podgrupę bardzo jasnych aktywnych galaktyk (ang. Active Galactic Nuclei, AGN), emitowane przez nie promieniowanie rozciąga się przez cały zakres widma elektromagnetycznego: od częstości radiowych do wysokoenergetycznego promieniowania gamma.
Subscribe to RSS - EBL