Kopernik

543 urodziny Kopernika w Lubawie

W dniach 18 i 19 lutego 2016 w Rybnie i Lubawie obchodzono rocznicę 543 urodzin Mikołaja Kopernika.

Dies Natalis Copernici 2016 – Kosmos z polskiej perspektywy

Spotkanie z jedynym Polakiem, który odbył podróż w kosmos, prezentacja osiągnięć polskiego przemysłu kosmicznego, koncert muzyki do Gwiezdnych Wojen - to wszystko na 543. obchodach urodzin Mikołaja Kopernika.

Słoneczne wybuchy na urodziny Kopernika

W całym kraju świętowaliśmy 538. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika (1473 - 1543). W Grudziądzu na Placu Miłośników Astronomii złożono kwiaty pod pomnikiem Kopernika, w Toruniu urodziny Kopernika to jednocześnie święto Uniwesytetu Jego imienia.

Powtórny pogrzeb Kopernika

20 maja w katedrze w Olsztynie odbyła się msza żałobna przy trumnie wielkiego Astronoma Mikołaja Kopernika. Dzień później kondukt żalobny wyruszył z Olsztyna do Fromborka zatrzymymując się w miastach, w których Kopernik jako kanonik warmiński przebywał. W kościele Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim również odprawiono mszę żałobną. Tam też pod Wysoka Bramą dzieci zorganizowały przedstawienie. Hołd Astronomowi oddali również mieszkańcy Dobrego Miasta, Ornety, Pieniężna i Braniewa. Wieczorem kondukt wkroczył do katedry fromborskiej, gdzie odprawiono nabożeństwo żałobne.

Mikołaj Kopernik ostatecznie odkryty

W 2005 r. w Katedrze we Fromborku zespół pod kierownictwem prof. Jerzego Gąssowskiego odkrył szczątki, które należały prawdopodobnie do Mikołaja Kopernika. W 2008 r. odkrycie to zostało potwierdzone dzięki współpracy ze szwedzkimi naukowcami.

XXXI Zjazd PTA

Osiemdziesiąt lat temu, w 450 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, zebrali się w Toruniu astronomowie polscy i w odrodzonej po latach niewoli Ojczyźnie utworzyli Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Towarzystwo to do dzisiaj zrzesza zawodowych astronomów polskich, a jego statutowym celem jest prowadzenie działań mających na celu rozwój badań astronomicznych i szerzenie tej nauki w ojczyźnie Kopernika.
Subscribe to RSS - Kopernik