kosmologia

Najbardziej dokładny pomiar tempa ekspansji Wszechświata

Dane z przeglądu BOSS (Baryon Oscillation Spectroscopic Survey) pomagają nam wyznaczyć prędkość ekspansji Wszechświata w trzy miliardy lat po Wielkim Wybuchu.

Hubble ujawnia przekrój Wszechświata

Obraz zarejestrowany przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a rozciąga się od naszego kosmicznego sąsiedztwa aż do najodleglejszych obiektów bardzo wczesnego Wszechświata.

Czym są najstarsze obiekty we Wszechświecie?

To pytanie tylko wydaje się proste. W rzeczywistości ten złożony problem już na początku wymaga zdefiniowania niemal wszystkich zawartych w powyższym pytaniu pojęć, takich jak “najstarsze”, “są”, “obiekty” i “Wszechświat”.

Kosmologiczna zagadka rozwiązana

Planck
Rezultaty obserwacji satelity Planck i pomiary soczewkowania grawitacyjnego pozwoliły oszacować sumę mas neutrin na 0.320 + / - 0.081 eV.

Pierwszy obraz typowej galaktyki z bardzo wczesnego Wszechświata

Galaktyka ta jest tak słabiutka, że można dostrzec ją dosłownie na kilku wybranych częstotliwościach obserwacji. Regina Jorgenson z Uniwersytetu w Manoa (Hawaje) uzyskała pierwszą jej fotografię ukazującą strukturę zwyczajnej galaktyki istniejącej we wczesnym Wszechświecie – obraz ten uchwyciły teleskopy z Obserwatorium Kecka.

Młode galaktyki łączyły się w czasach kosmicznego świtu

Astronomowie odkryli trójkę stowarzyszonych ze sobą, wczesnych galaktyk, leżących niemal 13 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Wykorzystano w tym celu możliwości teleskopów ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) i Kosmiczny Teleskop Hubble'a. Galaktyki osadzone są w rozległym bąblu pierwotnego gazu.

Zaobserwowano odległą galaktykę zasilaną przez pierwotne kosmiczne paliwo

Astronomowie zaobserwowali chłodne strugi pierwotnego wodoru – szczątki materii pozostałej po Wielkim Wybuchu, które zasilały paliwem odległe, gwiazdotwórcze galaktyki wczesnego Wszechświata. Obfity przepływ gazu na galaktyki uważany jest za niezwykle istotny z punktu widzenia wyjaśnienia procesów zachodzących w erze obfitego formowania się gwiazd. Odkrycie to było możliwe dzięki obserwacjom jasnych, dalekich kwazarów, które zachowują się jak kosmiczne latarnie morskie, oświetlające od tyłu obłoki gazu.

Teleskop Herschela bada promieniowanie tła

Astronomowie korzystający z Kosmicznego Teleskopu Herschela po raz pierwszy wykryli subtelne zmiany w pozostałości po Wielkim Wybuchu – promieniowaniu reliktowym. Toruje to naukowcom drogę do lepszego zrozumienia pierwszych chwil istnienia Wszechświata.

Symulacje ewolucji wczesnego Wszechświata

Naukowcy wykorzystali atomy cezu schłodzone w komorze próżniowej do lepszego zrozumienia ewolucji wielkoskalowych struktur bardzo wczesnego Wszechświata. Zdołali odtworzyć wzór przypominający rozkład mikrofalowego promieniowania tła (CMB) w warunkach laboratoryjnych, symulując Wielki Wybuch.

Trójwymiarowa mapa wielkoskalowej struktury Wszechświata

Astronomowie pracujący w Projekcie FastSound zaprezentowali pierwszą wersję nowej, trójwymiarowej mapy Wszechświata, opartej na przeglądzie galaktyk położonych w odległościach ponad dziewięciu miliardów lat świetlnych od nas.

Mega galaktyka - brakujące ogniwo w historii Kosmosu

Dwie bardzo „głodne”, młode galaktyki, które zderzyły się 11 miliardów lat temu, szybko tworzą jedną, masywną galaktykę, około 10 razy większą od Drogi Mlecznej. Do takich wniosków doszedł zespół z Uniwersytetu Kalifornijskiego, posługując się obserwacjami zebranymi przez teleskopy z Obserwatorium Kecka na Hawajach oraz innymi instrumentami z niemal całego świata.

Wszechświat niemal idealny

CMB
Kosmologowie z napięciem czekali na oficjalne ogłoszenie wyników misji Planck, który w maju 2009 wraz z satelitą Herschel wystartował z Gujany Francuskiej na pokładzie Ariane 5. 21 marca w Paryżu ogłoszono rezultaty misji Planck.


Wczesny Wszechświat okiem sondy WMAP

Sonda WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) została wysłana w Kosmos w 2001 roku. Od tego czasu zrewolucjonizowała nasz sposób widzenia Wszechświata. To także dzięki jej obserwacjom stworzono model kosmologiczny, który wyjaśnia bardzo wiele danych obserwacyjnych.

Błądzące gwiazdy rozwiążą zagadkę "podczerwonych puzzli" ?

Nowe badania naukowe zdają się sugerować, iż samotne gwiazdy obserwowane na najdalszych krańcach galaktyk mogą częściowo wyjaśniać tajemniczą poświatę, która rozświetla niebo.

Odtworzono przekrój wczesnego Wszechświata

Arepo
Naukowcy z CFA (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) wynaleźli nową metodę obliczeń numerycznych, która bardzo dokładnie odtwarza wczesne etapy narodzin i ewolucji galaktyk w czasie rzędu miliardów lat. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii nauki możemy skonstruować historię wczesnego Wszechświata na podstawie wycinka wypełnionego wczesnymi, dawnymi galaktykami. Odtworzono w ten sposób pełną różnorodność galaktyk, jakie dziś obserwujemy w naszym lokalnym otoczeniu.

Strony

Subscribe to RSS - kosmologia