LHC

Ciemna materia w Drodze Mlecznej?

Ciemna materia jest bez wątpienia jedną z największych zagadek Wszechświata. Astronomowie zebrali jak dotąd przytłaczające dowody na to, że to właśnie z niej składa się w przybliżeniu 84% całej materii Kosmosu. Dodatkowe przyciąganie grawitacyjne, którą wywołuje ciemna materia obecna na peryferiach dużych skupisk materii, stanowi najprostsze wyjaśnienie ruchów obrotowych poszczególnych galaktyk, a także ruchów odległych gromad galaktyk i zakrzywiania światła odległych gwiazd.
Subscribe to RSS - LHC