molekuły

Niespodziewana molekuła w Mgławicy Krab

Astronomowie zidentyfikowali obszary zjonizowanego argonu w tej mgławicy już dwadzieścia lat temu, jednak aż do teraz nie było wiadomo, jaki jest to izotop tego pierwiastka. Zespół kierowany przez profesora Mike'a Barlowa z UCL Department of Physics & Astronomy wykonał nowe obserwacje w podczerwieni dla słynnej Mgławicy Krab przy pomocy Teleskopu Herschela. Pomiary promieniowania pochodzącego od chłodnego gazu i pyłu doprowadziły do dość zaskakującego odkrycia jonów wodorku argonu. Same badania oraz to, jak mogą one wpłynąć na naszą wiedzę o powstawaniu argonu w naturze, opisuje w tym miesiącu prestiżowe czasopismo Science.

Antracen - życie w Kosmosie?

Odkrycia antracenu, najbardziej złożonej jak dotychczas molekuły w ośrodku międzygwiazdowym, dokonała grupa badaczy z Instituto Astrofisica de Canarias (IAC, Hiszpania) oraz Uniwersytetu w Teksasie (USA).

Tlen w kosmosie

Nareszcie udało się wykonać obserwacje, dzięki którym stało się pewne, że w ośrodku międzygwiazdowym występują cząsteczki tlenu.

Aniony w Kosmosie

Wszystkie dotychczas odkryte cząsteczki występujące w przestrzeni kosmicznej to molekuły obojętne lub kationy. Dopiero niedawno udało się odkryć jedną z bardzo rzadko występujących w tym środowisku cząsteczkę o znaku ujemnym – C6H-.
Subscribe to RSS - molekuły