New Horizon

Star Trek na księżycach Plutona

W lipcu sonda New Horizons przeleci obok Plutona i jego księżyców. Dzięki temu będzie można wykonać mapę powierzchni tych obiektów z nieosiągniętą dotychczas dokładnością. Po raz pierwszy ujrzymy kratery, góry, doliny i inne elementy krajobrazu Plutona oraz jego księżyców. Już dziś naukowy planują, według jakiego klucza będą nazywać odkrywane elementy krajobrazu planety i księżyców.
Subscribe to RSS - New Horizon