promieniowanie tła

Pierścień z gazu i pyłu, gigantyczna pętla na niebie

Szeroki na 200 lat świetlnych pierścień z gazu i pyłu oraz niezwykła pętla pokrywająca jedną trzecią nieba. To dwa z ciekawych wyników, jakie astronomowie ujrzeli na nowej mapie nieba wykonanej przez satelitę Planck.

Kosmologiczna zagadka rozwiązana

Planck
Rezultaty obserwacji satelity Planck i pomiary soczewkowania grawitacyjnego pozwoliły oszacować sumę mas neutrin na 0.320 + / - 0.081 eV.

Teleskop Herschela bada promieniowanie tła

Astronomowie korzystający z Kosmicznego Teleskopu Herschela po raz pierwszy wykryli subtelne zmiany w pozostałości po Wielkim Wybuchu – promieniowaniu reliktowym. Toruje to naukowcom drogę do lepszego zrozumienia pierwszych chwil istnienia Wszechświata.
Subscribe to RSS - promieniowanie tła