QSO

Nowy typ kwazara

Wiadomo, że czarna dziura karmi się opadającym na nią gazem. Ale gazu tego nie widać w obserwacjach, z wyjątkiem 17 ze znanych tysięcy kwazarów. Wykazują one dziwną własność - widać w nich gaz opadający na czarną dziurę. Dlaczego?
Tags: 

Kwazary, a ciemna energia

Jedną z najważniejszych zagadek obecnych czasów jest zrozumienie natury ciemnej energii. Zaproponowano wiele metod, które pozwolą wyznaczyć własności ciemnej energii, opartych między innymi na badaniach mikrofalowego promieniowania tła (CMB), słabego soczewkowania grawitacyjnego1, supernowych typu Ia, czy kwazarów. Zespół prowadzony przez prof. Bożenę Czerny testuje wykorzystanie właśnie tych ostatnich jako wyznaczników rozkładu ciemnej energii.

Subscribe to RSS - QSO