struktury wielkoskalowe

Wielkoskalowe struktury we Wszechświecie

Układ Słoneczny wchodzi w skład Galaktyki Drogi Mlecznej, Galaktyka w skład Gromady Lokalnej a Gromada Lokalna jest częścią Supergromady Virgo. Gromada w Pannie też należy do tej Supergromady. Jak zbudowany jest Wszechświat w największych skalach? I w jakiej skali jest jednorodny?
Subscribe to RSS - struktury wielkoskalowe