teleskop Kecka

Nowa Ziemia

Kepler-186f
500 lat świetlnych stąd w gwiazdozbiorze Łabędzia jest planeta o rozmiarach Ziemi, na której woda może istnieć w stanie ciekłym.

Mega galaktyka - brakujące ogniwo w historii Kosmosu

Dwie bardzo „głodne”, młode galaktyki, które zderzyły się 11 miliardów lat temu, szybko tworzą jedną, masywną galaktykę, około 10 razy większą od Drogi Mlecznej. Do takich wniosków doszedł zespół z Uniwersytetu Kalifornijskiego, posługując się obserwacjami zebranymi przez teleskopy z Obserwatorium Kecka na Hawajach oraz innymi instrumentami z niemal całego świata.

Niespodziewany trend w ewolucji galaktyk

Zakrojone na szeroką skalę badania setek galaktyk zaobserwowanych przez teleskop Kecka na Hawajach oraz Kosmiczny Teleskop Hubble’a dały niespodziewany wynik, mówiący o ich ewolucji na przestrzeni ostatnich 8 miliardów lat, czyli nieco ponad połowę wieku Wszechświata.


Subscribe to RSS - teleskop Kecka