XMM-Newton

Zmierzono spin bardzo odległej czarnej dziury

RX J1131-1231
6 miliardów lat świetlnych stąd. Pierwszy pomiar spinu tak odległej czarnej dziury. Pomoże to zrozumieć jak te obiekty ewoluują w czasie.

Wyjątkowy magnetar

magnetar
Grupa astronomów pod kierunkiem doktorantki Ping Zhou z Uniwersytetu Nankin w Chinach odkryła nowy, dziewiąty z kolei magnetar rozbłyskujący. Obiekt ten został zidentyfikowany podczas spotkania „COSPAR Capacity Building Workshop”, które zorganizowano dla młodych naukowców z krajów rozwijających się. Bardzo prawdopodobne jest, że odkryty magnetar, czyli ultra magnetyczna gwiazda neutronowa, był częścią układu podwójnego, który magnetar tworzył razem z anty-magnetarem. Anty-magnetar to obiekt, którego pole magnetyczne jest znacznie mniejsze

Trzeci Katalog źródeł XMM-NEWTON

XMM Newton
W ostatnim czasie Kolaboracja Fermi opublikowała swój pierwszy katalog źródeł ekstremalnych. Kolejny, wielki zbiór kosmicznych źródeł (3XMM-DR4), tym razem w zakresie promieniowania rentgenowskiego, powstał na podstawie obserwacji teleskopu XMM-NEWTON. Jest to już trzeci katalog powstały w oparciu o obserwacje pochodzące z tego instrumentu i zawiera on ponad pół miliona źródeł.

Badanie ekstremalnej materii poprzez obserwacje gwiazd neutronowych

Gwiazdy neutronowe, bardzo gęste jądra pozostałe śmierci bardzo masywnych gwiazd, zawierają w sobie najgęstsze rodzaje materii we wszechświecie – jej bardziej ekstremalne formy spotykamy jedynie w czarnych dziurach. Nowe wyniki z Chandry i innych teleskopów rentgenowskich podają nam najbardziej jak do tej pory wiarygodne oszacowania relacji pomiędzy promieniem gwiazdy neutronowej i jej masą. Wyniki te nakładają ograniczenia na to, w jaki sposób materia jądrowa – protony, neutrony i ich składowe kwarki – mogą współistnieć w trudnych warunkach panujących we wnętrzach tych gwiazdach.

XMM-Newton zmienia nasze widzenie Wszechświata

XMM-Newton – najpotężniejsze obserwatorium rentgenowskie jakie kiedykolwiek zostało zbudowane i wysłane w kosmos - 10 grudnia br. obchodził dziesiątą rocznicę działania. Wyniki jego obserwacji zrewolucjonizowały nasze widzenie najgorętszych obszarów Wszechświata. Kluczowy udział w sukcesie przedsięwzięcia mają naukowcy brytyjscy, którzy są dumni z tego, że po 10 latach pracy i 600 milionach przebytych kilometrów obserwatorium wielkości małego autobusu wciąż działa zadziwiająco dobrze.

Zapomniany skarb

Oberwujący na falach X satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej XMM-Newton dokonał‚ ponownego odkrycia zapomnianego niegdyś niebieskiego klejnotu. Obiekt ten to jedna z najmłodszych i najjaśniejszych pozostałości po supernowej w naszej Galaktyce, gwieździe, która wybuchł‚a około 1000 lat temu.

Niezwykłe kwazary rentgenowskie

XMM-Newton zarejestrował nadzwyczajnie silny sygnał rentgenowski pochodzący z odległej galaktyki.

Pochodzenie błysków magnetycznych

Magnetary to bardzo gęste gwiazdy neutronowe posiadające pole magnetyczne nawet 600 bilionów razy silniejsze od ziemskiego. Od czasu do czasu obiekty te produkują potężne błyski w czasie których emitowane jest niezwykle energetyczne promieniowanie rozprzestrzeniające się w kosmosie. Pochodzenie tych erupcji i silnego pola magnetycznego należy do nieodkrytych jeszcze zagadek Wszechświata.

Supernowa nie chce zaniknąć

Naukowcy ze zdziwieniem zauważyli, że gwiazda, która eksplodowała w 1979 roku, świeci obecnie w zakresie rentgenowskim równie jasno, co w czasie swego pojawienia. Zazwyczaj takie obiekty przygasają wyraźnie po zaledwie kilku miesiącach. Wykorzystując należące do ESA, kosmiczne obserwatorium XMM-Newton, zespół astronomów odkrył, iż supernowa oznaczona jako 1979C nie wykazuje żadnych oznak zanikania. Naukowcy mogą udokumentować unikalną historię gwiazdy zarówno przed jak i po eksplozji, studiując pierścienie światła pozostałego po wybuchu. Jest to podobne do liczenia słojów w pniach drzew.

XMM-Newton zwątpił w ciemną energię?

Czuły na promieniowanie X satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej XMM-Newton przesłał nowe dane dotyczące natury naszego Wszechświata. Badając odległe gromady galaktyk satelita odkrył ciekawą różnicę między współczesnymi galaktykami a tymi, które istniały około 7 miliardów lat temu (oglądamy je takimi jakie były 7 miliardów lat temu, bo są one bardzo odległe i światło potrzebowało tak długiego czasu, aby do nas dotrzeć). Niektórzy naukowcy twierdzą, że może to oznaczać iż 'ciemna energia', która na stałe zagościła w świadomości astronomów, po prostu nie istnieje..

XMM-Newton zmierzył pole magnetyczne umarłej gwiazdy

Dzięki wspaniałej czułości rentgenowskiego obserwatorium XMM-Newton, zespól europejskich astronomów dokonał bezpośrednich pomiarów pola magnetycznego gwiazdy neutronowej. Wyniki pozwalają na głęboki wgląd w fizykę gwiazd neutronowych i odsłaniają nowe zagadki o końcu żywota tych gwiazd.

Eksplodująca gwiazda zaskakuje astronomów

Częściowo eksplodująca gwiazda, znana jako nowa, "dochodzi do siebie" szybciej niż oczekiwali tego astronomowie. Diagnozę zdrowienia gwiazdy postawili "kosmiczni lekarze" po przeanalizowaniu nowych danych z satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej XMM - Newton. Eksplozja nowej nie oznacza całkowitego zniszczenia gwiazdy. Po wybuchu obiekt "dochodzi do siebie" i zaczyna świecić na nowo. Jednakże do tej pory astronomowie nie wiedzieli jak długo trwa "okres rekonwalescencji". W opisywanym przypadku od eksplozji gwiazdy do jej ponownego zwykłego świecenia upłynęło mniej niż 3 lata. Jest to tym bardziej zdumiewające, że w czasie eksplozji została uwolniona energia 100 000 razy większa niż wypromieniowana w ciągu całego roku przez nasze Słońce.

Czy Wszechświat jest starszy niż dotychczas przypuszczano?

Satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej XMM - Newton wychwycił promieniowanie X, które podróżowało do nas przez 13,5 miliardów lat. Analiza tego światła wykazała, że Wszechświat może być starszy niż uprzednio myślano lub też wczesny Wszechświat zaśmiecany był przez tajemnicze i do tej pory nieodkryte 'fabryki żelaza'.

ESA odkryła czarną dziurę - koło zamachowe w naszej Galaktyce

Daleko stąd pośród gwiazd, na niebie południowym w gwiazdozbiorze Ara (Ołtarz), mała czarna dziura zakręca przestrzeń wokół siebie. Jeśli spróbujesz stać nieruchomo w jej pobliżu, nie zdołasz. Będziesz wleczony dokoła niej z dużą szybkością tak, jakbyś jeździł na olbrzymim kole zamachowym. Gaz, który wpada do czarnej dziury, jest skręcany w taki właśnie sposób. Gaz ten promieniuje energię w postaci fal elektromagnetycznych w zakresie rentgenowskim (X) o wiele intensywniej niż promieniowałby, gdyby przestrzeń wokół nie była zakrzywiona.

Wybuchy SN źródłem błysków gamma

Jedne z najbardziej energetycznych procesów we Wszechświecie, obserwowane jako błyski gamma, stanowią największą zagadkę współczesnej astronomii. Jak dotąd za źródło tego zjawiska uważano dwa procesy: kolizje supergęstych gwiazd neutronowych oraz wybuch supernowej, kończący w spektakularnym stylu żywot bardzo masywnych gwiazd. Błysk zaobserwowany 11 grudnia 2001r przez satelitę rentgenowskiego XMM-Newton, dostarczył niezbitych dowodów na to, że z procesem tym związane są raczej wybuchy supernowych (obok wizja artystyczna faz błysku gamma).
Subscribe to RSS - XMM-Newton