Znaleziono największy polski meteoryt

Magda Skirzewska i Łukasz Smuła z meteorytem Morasko
Magda Skirzewska i Łukasz Smuła podczas ostatniej fazy oczyszczania znaleziska. Źródło: www.artmet-meteoryty.pl.
Na początku października br. dwójka poszukiwaczy z Opola, po prawie trzech tygodniach poszukiwań na terenie poznańskiego Rezerwatu Morasko, odnalazła największy polski meteoryt. Znaleziona bryła kosmicznego żelaza w czasie wydobywania ważyła około 300 kg! Wcześniej znaleziony największy okaz tego meteorytu liczył sobie niespełna 200 kg.

Znalazcy, Magda Skirzewska i Łukasz Smuła, w poszukiwaniach korzystali z nowej metody umożliwiającej znalezienie meteorytów na większych głębokościach. Wykorzystali do tego celu profesjonalny wykrywacz ramowy typu impulsowego firmy Lorenz. Badania były prowadzone pod patronatem prof. Andrzeja Muszyńskiego reprezentującego Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo w badaniach brali udział prof. Pierre Rochette z Francji, Andrzej Pilski, A. Krzesińska, M. Dworzyńska. Meteoryt został znaleziony na głębokości 217 cm. Co ciekawe, jest to okaz orientowany, o kształcie stożka wysokości 55 cm, szerokości 45 cm i długości 72 cm.

Obecnie meteoryt znajduje się w Muzeum na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Został już poddany oczyszczeniu z warstwy zwietrzeliny, jaka nagromadziła się na jego powierzchni w czasie zalegania w gruncie. Ostateczna jego waga została ustalona na 261 kg.

Meteoryt Morasko znany jest od roku 1914, kiedy to z głębokości około pół metra wydobyto 77,5-kg bryłę żelaza. Ponieważ obszar znajdowania tego i kolejnych meteorytów występował w sąsiedztwie kilku okrągłych jeziorek, uznano je za kratery meteorytowe. Przez długi jednak czas brakowało jednoznacznych dowodów, że są to faktycznie kratery a nie oczka polodowcowe, jak chciała część geologów. Nowe znalezisko zdecydowanie pozwala potwierdzić, że meteoryt Morasko powstał wskutek uderzenia kosmicznego intruza w tym właśnie miejscu, a nie, jak głosiła inna teoria, że został naniesiony tu przez lodowiec.

Do tej pory wg oficjalnych informacji zostało odnalezionych łącznie ok. 1500 kg tego meteorytu, ale zapewne liczba ta jeszcze wzrośnie.

Autor: Jacek Drążkowski

Liczba odsłon: 3979


Wyciąganie wielkiego Moraska z głębokości ponad 2 m. Źródło: www.artmet-meteoryty.pl.