Zważone karły

Amerykańskim naukowcom udało się wyznaczyć podstawowe parametry brązowych karłów krążących wokół wspólnego środka masy w układzie podwójnym. Orbita układu jest nachylona do nas kantem dzięki czemu można było zaobserwować periodyczne przejścia jednego karła przed tarczą drugiego powodujące zmiany w widmach ich jasności. Jest to pierwszy tego typu układ wśród dotychczas odkrytych układów zaćmieniowych.

Rys. Artystyczna wizja odkrytego układu zaćmieniowego brązowych karłów.

Brązowe karły to obiekty, których początkowe masy są zbyt małe aby w ich jądrach rozpoczęło się spalanie wodoru w hel i aby powstały z nich pełnowartościowe gwiazdy.

Dopiero masa rzędu 80 mas Jowisza pozwoliłaby na zainicjowanie reakcji termojądrowych we wnętrzu takiego obiektu.

Z odpowiednich cech struktur w widmach promieniowania zarejestrowanych podczas zaćmień karłów odczytano masy, rozmiary i temperatury obu ciał. Pierwsze z nich ma masę około 55 a drugie 35 razy większą od masy Jowisza. Układ znajduje się w Obłoku Oriona, w którym wiek większości gwiazd nie przekracza 10 mln lat, jest zatem stosunkowo młody. Jak na swoje masy nowo odkryte brązowe karły są dość duże – ich rozmiary są zbliżone do słonecznych. Dane z obserwacji i obliczenia teoretyczne wskazują, że temperatura masywniejszego obiektu (2650K) jest niższa od temperatury jego towarzysza (2790K). Nie jest to zgodne z modelami ewolucyjnymi karłów z założeniem, że są one mniej więcej jednakowo stare. Mamy więc do czynienia albo z karłami o różnym wieku i pochodzeniu, które w jakiś sposób spotkały się ze sobą albo z modelami, które wymagają rewizji i korekty.

16 marca 2006

Źródło: HUBBLESITE | Karolina Wojtkowska

Liczba odsłon: 1785